AANPAK CRIMINALITEIT EFFECTIEVER MET DATAVERZAMELING EN STATISTIEKEN

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Waarnemend justitieminister Ferdinand Welzijn.

De aanpak van de criminaliteit zal in de toekomst een wetenschappelijke tintje krijgen. Door het verzamelen van data, deze uit te werken en overzichtelijk te maken kunnen autoriteiten bepaalde patronen identificeren en verbanden leggen met betrekking tot misdaad. Dit krijgt zowel een nationaal als regionaal karakter.

In Suriname en andere Caribische landen worden werkgroepen geïnstalleerd die zich sec bezig houden met dataverzameling op nationaal gebied, waarna de informatie bijeen wordt gebracht om een overzicht te krijgen van wat de regionale tendensen zijn.

In Suriname is de CariSECURE-commissie officieel aan de slag gegaan en bestaat uit 8 leden die door diverse instanties, waaronder ook niet gouvernementele organisaties, zijn voorgedragen. “Voor Suriname is dit een zaak van grote prioriteit, want met de beschikbaarheid van betrouwbare data is de overheid beter in staat om de trends van criminaliteit te volgen, te begrijpen en aan te pakken”, zegt waarnemend justitieminister Ferdinand Welzijn. “Deze criminele gedragingen verstoren ons dagelijks leven en hebben een negatief effect op onze ontwikkelingsinspanningen. Ze vormen één van de belangrijkste uitdagingen voor Suriname. Het committeren aan het CariSECURE-progamma is dan ook van groot belang voor ons land”, vindt Welzijn.

Het is niet de eerste werkgroep die op het Ministerie van Justitie en Politie (Juspol) is geïnstalleerd om analyses te produceren over de ontwikkeling van misdaad en criminaliteit. Toch verschilt deze commissie zich volgens minister Welzijn van de voorgaande werkgroepen. Niet alleen valt deze commissie rechtstreeks onder de minister, ook zullen de resultaten bijdragen aan het maken van gericht nationale en internationale beleid. “Het is een zware commitment om ervan verzekerd te zijn dat binnen het Caraïbisch gebied de beste aandacht gegeven wordt aan het voorkomen van criminaliteit, het maken van beleid gebaseerd op data, dataverzameling en analyse van statistieken zodat wij er zeker van kunnen zijn dat wat bij het formuleren en het uitvoeren van beleid evidence hebben zodat we gericht kunnen werken op basis van de informatie die we hebben verzameld en de analysis die gemaakt zijn”, aldus Welzijn over de commissie CariSECURE die vrijdag is geïnstalleerd en deze week van start is gegaan met haar werk. De eerste actie was een workshop waarin de nodige kennisuitwisseling en bijschaving heeft plaatsgevonden. 

UNITEDNEWS

 

Comments