DNA WIL DUIDELIJKHEID OVER OPNAME VOORSCHOTTEN BIJ CENTRALE BANK

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

De Nationale Assemblee (DNA) wil concreet van de regering weten of die van plan is voorschotten op te nemen uit de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Vragen hierover zijn door verschillende DNA-leden gesteld. De informatieverstrekking vanuit de regering naar het parlement wordt als zeer stroef ervaren.

Er zijn ook vragen gesteld over de briefwisseling tussen Financiënminister Gillmore Hoefdraad en de intussen ontslagen CBvS-governor Glenn Gersie met betrekking tot de wens van de regering om toegang tot voorschotten te krijgen. Deze informatie is nog niet officieel met het parlement gedeeld, maar werd via de media wereldkundig gemaakt. Het stoort vooral de oppositie dat minister Hoefdraad tijdens zijn verklaring over het ontslag van Gersie nimmer melding maakte over de intentie van de regering om voorschotten op te nemen bij de CBvS en dat Gersie daar moeite mee had. Gersie stelde per brief voor om naar andere mogelijkheden uit te kijken. Dit zou de directe aanleiding tot zijn ontslag als governor zijn geweest, maar daarover werd geen woord gerept in het parlement.

Ook coalitieleden hebben behoefde aan de informatie. “Het is belangrijk dat de regering daarop antwoord geeft en concreet”, zegt Raymond Sapoen (HVB). “Zijn er voorschotten genomen of is de regering voornemens om voorschotten te nemen bij de Centrale Bank conform artikel 21?”, is de vraag die gauw beantwoord zal moeten worden. “Want er zijn brieven die al wereldkundig zijn gemaakt, maar de brieven zijn nog niet binnen het bereik van De Nationale Assemblée. Waarom zijn de brieven nog niet hier?”, vraagt Sapoen. Hij wil concreet weten wat de inhoud van het gesprek tussen Hoefdraad en Gersie was met betrekking tot het reactiveren van artikel 21 van de Bankwet.

DNA-voorzitter Jennifer Geerlings-Simons benadrukt dat het parlement recht heeft op de gevraagde informatie. Tot en met de afgelopen week waren de gewenste brieven nog niet opgestuurd naar DNA. Intussen heeft Geerlings nogmaals een schrijven naar Financiën verstuurd waarin minister Hoefdraad wordt herinnerd aan de gewenste informatie.

UNITEDNEWS