DOEKHIE-CORRUPTIESPIEGEL NIEUW FRONT ZIET ER NIET FRAAI UIT

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Foto: Rachied Doekie| Achtergrondfoto regering Venetiaan Sardjoearchief.wereldomroep.nl

De corruptiespiegel die NDP-parlementariër Rachied Doekhie de voormalige Nieuw front partijen heeft voorgehouden, ziet er niet fraai uit. De corruptieschandalen waarvoor Doekhie langer dan twee uur in het parlement een rede over heeft gehouden, dateren van vooral de periode uit de regeringen Venetiaan Sardjoe, waar de VHP, de NPS en de Pertjajah Luhur een belangrijke rol in hebben gespeeld. Bij deze corruptieschandalen zijn miljoenen SRD’s maar ook miljoenen in vreemde valuta verdwenen. Een van de meest geruchtmakende schandalen is een project bij het ministerie van Openbare Werken waar een bedrag van 118 miljoen Euro niet is verantwoord.

Hierover is er een compleet dossier opgemaakt door vervolgambtenaren, maar is er onderzoek en berechting uitgebleven. In de lange rede van Doekhie werden vooral de VHP-parlementariërs Asiskoemar Gajadien en Krishna Mathoera onder vuur genomen. Mathoera werd door de NDP-er ervan verweten betrokken te zijn geweest bij tal van schandalen in de periode dat zij commissaris is geweest bij het Korps Politie Suriname. De uitgifte van concessies en honderden tot duizenden hectares grond in de periode Ventiaan Sardjoe aan politieke personen werden eveneens opgerakeld door Doekhie.

Doekhie sprak bij de behandeling van de anti corruptie wet. De fractie van de coalitie stond er op dat de spreker ongestoord zijn rede vervulde. Fractieleider André Misiekaba van de NDP, zegt dat de behandeling van de anticorruptie wet door de oppositie wordt aangegrepen om een stigma van corruptie te geven aan de huidige regering, als zou corruptie zich alleen in de afgelopen zes jaar hebben plaatsgevonden. Doekhie noemt de anti corruptiewet een politieke wet die in de praktijk niet zal werken. Van een inhoudelijke behandeling van de wet is er gisteren niet veel terecht gekomen. De beschuldigingen over en weer over wie zich het meest schuldig heeft gemaakt aan corruptie leidde tot felle discussies. Al bi de spreekbeurt van Jitendra Kalloe van de VHP dreigde de zaak uit de hand te lopen. Volgens de VHP-er zijn in de periode van het nieuw Front slechts drie werkelijke gevallen geweest van corruptie die zijn aangepakt en de schuldigen zijn berecht. Het zou naar zijn zeggen de afgelopen zes jaar zijn dat de corruptie echt zijn weg heeft gevonden, omdat het zou worden gefaciliteerd door de huidige regering.

De coalitie hekelt het dat de oppositie doet voorkomen als zou corruptie en uitvinding zijn van de regering Bouterse en dat er in de Nieuw Front periode geen sprake zou zijn van corruptie. De coalitie die zich er aan stoort dat de oppositie steeds beschuldigingen van corruptie uit richting de regering, kan zich teug vinden in een voorstel van Doekhie om in de wet op te nemen dat het publiekelijk uiten van beschuldigingen van corruptie zonder dat daar bewijzen voor zijn, strafbaar wordt gesteld. Volgens Doekhie zijn er al voldoende bestaande wetten die corruptie breed aanpakken en ligt het slechts aan het gemis van andere instanties en regels waarom corruptie niet wordt aangepakt. Hij blijft er dan ook bij dat de wet die in behandeling is slechts bedoeld is als een politiek instrument, waarvan de oppositie gretig gebruik maakt.

UNITEDNEWS|WILFRED LEEUWIN

 

 

 

Comments