FERRIER ERKENT PARTIJTOPPERS STREI! NIET ALS MOTIVATIESPREKERS

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

FOTO MAISHA NEUS

Directeuren van openbare scholen zijn gewaarschuwd om geen politici uit te nodigen, dan wel toestemming te verlenen, om met motivatiegesprekken hun boodschap over te brengen bij de schooljeugd.

Vorige week brachten Maisha Neus en Gulshan Alibux, respectievelijk voorzitter en ondervoorzitter van de politieke partij STREI!, een bezoek aan het IMEAO 5 in het district Wanica om studenten te informeren over de noodzaak naar de stembus te gaan.

Volgens onderwijsminister Lilian Ferrier was dit zeer ongepast. Het tweetal is naar haar inziens niet alleen onbevoegd en te licht bevonden om soortgelijke sessies te geven, maar nam ook kostbare schooltijd weg van de studenten. “Wie ben jij? Ben je zo een geweldig hoog model dat je wil bereiken dat kinderen naar jou gaan luisteren.

Dus zelfs als men zou vragen naar een motivational talk, zou ik als minister steeds vragen van: waar gaat het eigenlijk over? Wat wil je bereiken met welke doelgroepen en met welk oogpunt wil je die motivational talk houden?”, is het commentaar van de minister op het bezoek van STREI! aan het IMEAO 5.

Schoolleiders zijn volgens haar al geruime tijd op de hoogte gesteld om soort sessies achterwege te laten. De directeur van het IMEAO 5 liet dit verbod toch aan zich voorbij gaan en moest zich nadien verweren. Intussen is er nog eens een circulaire rondgestuurd naar alle openbare scholen om niet zonder toestemming van het Ministerie van Onderwijs Wetenschap en Cultuur (MINOWC) motivatiesprekers op scholen toe te laten. Indien men toch die behoefte heeft, dan is het advies om dit buiten de reguliere schooltijd te doen. “Maar je gaat niet de ruimte van het ministerie gebruiken en ook niet tijdens schooltijd. Dit is eigenlijk kostbare studietijd afknabbelen van onze studenten en dat kan niet! Ik heb voor de zekerheid maar weer een circulaire laten rondgaan dat niemand zonder toestemming van de leiding van het ministerie zich op een school kan begeven voor welke activiteit dan ook”, is de klare taal van minister Ferrier.

UNITEDNEWS

 

Comments