GROTE SURINAAMSE DELEGATIE NAAR INTERNATIONAAL BIODIVERSITEITSCONGRES IN GUYANA

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Ruim 38, Surinaamse studenten, academici en andere milieudeskundigen vertrekken op 7 augustus naar Guyana, waar zij deelnemen aan het vierde internationale biodiversiteitscongres. Daar zullen zij presentaties houden over in Suriname verrichtte onderzoekingen over biodiversiteit. Het gaat om uiteenlopende onderwerpen zoals, de effecten van houtkap, ecotoerisme en mijnbouwactiviteiten op flora en fauna, maar ook op de leefgewoonten van vooral binnenlandse gemeenschappen.

Het thema van het congress is ‘Leveraging our high endemicity, cultural diversity, and intact ecosystems for inclusive growth and secure futures’.

Dit houdt in dat met zorg moet worden omgesprongen met de verschillende soorten flora en fauna die in het Guiana Schild voorkomen, de culturele diversiteit te versterken en de ecosystemen intact te houden voor inclusieve groei en een veilige toekomst.

Het congres duurt van 8 tot en met 12 augustus.

Suriname heeft sinds kort ook een Vereniging voor Biodiversiteit van het Guiana Schild (VBGSS). Op 28 juli heeft zij een informatiebijeenkomst gehouden in het gebouw van het Institute for graduated Studies and Research (IGSR). De bijeenkomst was bedoeld om haar leden en alle Surinaamse deelnemers aan het congres te informeren en technische details rond de deelname en de presentaties te bespreken.

Guiana Schild

De deelname aan het congres is mogelijk gemaakt door ondersteuning van donoren zoals, Suriname Conservation Foundation (SCF), de UNDP in samenwerking met NIMOS en Tropenbos International Suriname (ITB S). Gebleken is dat steeds meer deskundigen zich gaan bezig houden met het doen van onderzoek naar uiteenlopende onderwerpen over biodiversiteit. Hieronder wordt in de literatuur verstaan de totale verscheidenheid van levensvormen op aarde en letterlijk alles dat daarmee te maken heeft.

De Surinaamse VBGSS, onder leiding van Gwendolyn Landburg ( wetenschapper verbonden aan de Anton de Kom universiteit van Suriname), is bezig een werkplan te maken voor Suriname. Daarin zal worden opgenomen een project waarin de Surinaamse onderzoekers hun bevindingen presenteren aan het Surinaams publiek. Suriname is net als partner verenigingen, Brazilie, Frans Guyana, Guyana, Venezuela en Columbia, lid van de Internationale Biodiversity Society of the Guiana Schild. Twee bestuursleden van de Surinaamse vereniging hebben zitting in dit regionaal orgaan.

De regionale verenigingen hebben sinds 2002, om de drie jaar, regelmatige bijeenkomsten. Daar informeren zij elkaar over onderzoeksresultaten. Hiermee wordt geprobeerd, een duurzaam beheer, de bescherming en het behoud van de biodiversiteit na te streven. De voordelen die komen uit het gebruik van genetische rijkdommen worden tegen een billijke verdeling geregeld. Suriname was in 2013 gastheer van het derde congres. Bij dit vierde congres in Guyana, wordt beslist welk land belast wordt met de organisatie van het vijfde congres.

In de VBGSS zitten, milieudeskundigen, juristen en sociale wetenschappers. Het doel is om onderzoek en educatie te bevorderen op alle disciplines die bijdragen tot het vergroten van de kennis over de biodiversiteit van het Guiana Schild, zoals is aangegeven in het verdrag dat gaat over biologische diversiteit. Dit moet ten goede komen van de maatschappelijke ontwikkeling van stad rurale gebieden en het binnenland.

WILFREDUNITEDNEWS|WILFRED LEEUWIN

Comments