JIM RASAM ILLUSTREERT GOUDEN EEUW VOOR SURINAME MIDDELS FINANCIEEL HART

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

FOTO: JIM RASAM TREKKER ISLAMIC BANK

ISLAMITISCH FINANCIEREN NIET OPHANGEN AAN POLITIEKE GEAARDHEID OVERHEID. Islamitisch Financieren en investeringsgelden geleend krijgen van de Islamitische Ontwikkelingsbank zou niet aan de politieke geaardheid van de overheid opgehangen mogen worden. Projectmanager en zakenman Jim Rasam vindt dat het lenen van het geld, zoals de USD 1,8 miljard door de overheid bij de IsDB, het scheppen van investeringsmogelijkheden voor de private sector, maar zelf het terugbetalen van het geleende geld een totaal ander gezicht heeft dan in de politieke discussie wordt meegenomen. Rasam was dinsdagavond een van de drie inleiders bij Kenniskring in het Lalarookh gebouw, die gesproken hebben over de USD 1,8 miljard die deze instelling Suriname leent en de transformatie die de Trustbank maakt om over te gaan tot de eerste Islamitisch bank in regio.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/10/OIC_Member_States.png

FOTO: ISLAMIC BANK WORLD WIDE PRESENCE IN GREEN

De Trustbank als één van de kleinste banken in Suriname, bevindt zich in en transformatie proces het financiële hart en het financiële handelscentrum van Suriname te worden. Dat niet alleen, ook zal deze bank de eerste Islamitische bank zijn in het westelijk halfrond en vanwaar uit het Islamitisch bankieren naar de Zuid- en Arabische regio gemonitord zal worden.

Rasam, van huis uit medicus heeft tijdens een presentatie het financieel verkeer en denken gepositioneerd als een ziek hart dat nieuwe en gedurfde injecties nodig heeft om optimaal te kunnen functioneren. In zijn presentatie is er vrijwel geen ruimte voor politieke sentimenten. Rasam zegt dat het om de harde financiële internationale wereld gaat, waar al die sentimenten vooraf al zijn overbrugd. “Die Arabieren zijn ook niet gek” ze gaan geen cent aan Suriname lenen wanneer we ons zakelijk huiswerk niet hebben gemaakt en wanneer ze er niet van overtuigd zijn dat ze het geleende geld terug gaan verdienen”.

Ook Surinames ambassadeur bij de IsDB Anwar Lalmohamed, die één van de inleiders was, zegt dat de USD 1,8 miljard die de IsDB Suriname wil lenen een gouden kans is voor het land, echter absoluut geen blanco Check is waar Suriname mee kan gaan spelen. “Lenen is één maar om het geld te krijgen moet aan zeer strenge voorwaarden voldaan worden en dat is voor ons Suriname het moeilijkste en uitdagende waarvoor we staan”, zegt Lalmohamed. Om maar enkele voorbeelden te noemen zal elk project zelf tot de laatste cent zelf bekostigd worden door de structuren van de IsDB. Investeerders en bedrijven die in het projectplan tussen Suriname en de IsDB willen participeren komen tegenover een compleet nieuwe toewijzingsstructuur te staan. Zo worden bedrijven en projectuitvoerders eerst geplaats in een rangorde van categorie van bedrijven. Elke categorie moet dan eerst aan bepaalde eisen voldoen. Bij de IsDB is er geen ruimte voor onderhandse gunningen, maar bij haar rechtstreekse tenders die aan de al bestaande structuren van het instituut moeten voldoen. Betalingen van gelden aan uitvoerders en vooral importeurs worden niet gedaan door Suriname of de importeur maar door de IsDB zelf. Elk project heeft het strikte karakter van geld verdienen, werkgelegenheid en terugbetalen.

ANANDDe bedrijfseconoom Anand Bihari (Zie foto), de derde inleider stelt toch hoge eisen aan het politiek beleid dat in zekere mate wel degelijk zal moeten voldoen aan normen van goed bestuur, een eerlijk geweten en het vermogen om de juiste politieke beslissingen te kunnen maken. Dat ontbreekt volgens hem compleet bij de huidige regering en verwacht hij niet dat die in staat is de juiste beslissingen te kunnen nemen de zo besproken herstel en stabilisatie van Suriname tot een goed eind te brengen.

Rasam heeft een opbouw gegeven van hoe hij met succes bekend is geworden met Islamitisch financieren in zijn praktijk als medicus. Hij heeft de aanwezigen op de lezing opgeroepen nu werk van te maken en productiebedrijven op te zetten die in aanmerking kunnen komen voor investeringskapitaal die vanuit de Islamitische Samenwerking voor de private sector (ICD), een werk arm van de IsDB via de Trustbank ter beschikking worden gesteld. Rasam en Lalmohamed benadrukken dat de USD 1,8 waarover veel gesproken wordt via de overheid gaat en de IsDB. De Trustbank die na haar transformatie de Amanah-Bank zal heten zal andere middelen krijgen van de ICD voor de private sector. Rasam heeft uiteengezet wat de voordelen zijn voor zowel de private als de publieke sector wanneer Suriname een Islamitische bank heeft en een financieel center wordt voor Islamitisch financieren in de regio. Projecten uit de private sector kunnen een looptijd van 5 tot 10 jaar hebben voordat met terugbetalen een begin wordt gemaakt

Voor wat betreft de relatie met de overheid zegt Lalmohamed dat de volgende week er een delegatie van de IsDB naar Suriname komt om verder te praten over het projectprogramma. Dat programma moet worden gefinaliseerd. Sommige projecten zijn startklaar en kunnen over niet al te lange tijd gestart worden.

wilfredUNITEDNEWS | WILFRED LEEUWIN