KERSVERSE VADERS KRIJGEN 8 DAGEN VADERSCHAPSVERLOF

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Oppositie en coalitie zijn op lijn om in de ontwerpwet Bescherming Moederschap 8 dagen vaderschapsverlof voor de man op te nemen.

In het origineel ontwerp, dat door de regering is ingediend, zijn er 11 dagen voorgesteld, maar daar heeft het parlement moeite mee. Sommige parlementariërs vinden dat zelfs 8 dagen teveel zijn, maar kunnen voor nu daarmee leven.

In de wet is ook concreet opgenomen hoe deze dagen verdeeld moeten worden. Het gaat niet om een totale aaneensluiting zoals dat geldt bij het zwangerschaps- en bevallingsverlof van de vrouw.

De dag van de bevalling en 3 dagen aansluitend op de dag van de bevalling krijgt de vader vrijaf.

Daarna moet hij zich weer op het werk aanmelden. Wanneer het bevallingsverlof van de vrouw voorbij is, heeft hij bij wet wederom recht op 2 vrije dagen; aansluitend op de eerste werkdag van de vrouw na het verlof. De 2 overige vrije dagen mag hij, in overleg met de werkgever, zelf invullen binnen de eerste 4 maanden na de geboorte van het kind.

Parlementariër Jennifer Vreedzaam (NDP), voorzitter van de Commissie van Rapporteurs, ik blij met deze regeling. Zij hoopt dat er kamerbrede steun komt om deze voorzieningen ten behoeve van het vaderschap te regelen. “Het zijn uitgangspunten die onze samenleving helpen ordenen”, zegt zij.

Haar collega Dew Sharman (VHP) heeft zich gedurende de hele behandeling niet al te enthousiast opgesteld tegenover deze wettelijke voorziening voor de man. Hij vreest dat deze dagen niet effectief gebruikt zullen worden om de pas bevallen moeder bij te staan. “Ik denk dat de vrouw dit een beetje met gemende gevoelens ziet, omdat de man zich niet altijd dienstbaar maakt voor het kind en het gezin. De goede verantwoordelijke mannen niet te na gesproken. Voor de werkgever betekenen deze verlofdagen een complete frustratie, want hij moet één arbeider ontberen, los van alle andere verlofdagen waarop die werknemer nog recht heeft. Welke garanties denkt u te willen inbouwen in de wet, dan wel regelgeving via staatsbesluiten zodat we zeker van zijn dat die verlofdagen van de vader aan het gezin besteedt zullen worden?” Dit is de vraag die volgens Sharman de regering antwoord op zal moeten geven bij de voortzetting van de wetsbehandeling.

UNITEDNEWS