KOSMOS ENERGY KONDIGT DE RESULTATEN VAN DE PONTOENOE-1-PUT AAN

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

DALLAS, Texas, 10 oktober 2018 – Kosmos Energy (NYSE/LSE: KOS) kondigde vandaag aan dat de booractiviteiten van de Pontoenoe-1-exploratieput in Block 42 voor de kust van Suriname zijn voltooid.
De Pontoenoe-1 is ontworpen om late Krijt-reservoirs te testen in een stratigrafisch gebied met olierijke Albien- en Cenomanien-Turonien-lagen. De put ligt ongeveer 280 kilometers ten noordwesten van Paramaribo in ongeveer 2.497 meters water van de kust van Suriname en is geboord tot een totale diepte van ongeveer 6.194 meters.
Het prospect werd volledig getest, maar er zijn geen koolwaterstoffen ontdekt. Een reservoir van hoge kwaliteit werd aangetroffen, maar het primaire doel van de exploratie bleek waterhoudend te zijn. Kosmos gelooft dat er bewijs is van een werkende laag, maar door een gebrek aan insluiting is het prospect mislukt. De bron wordt nu afgedicht en verlaten. De putresultaten worden geïntegreerd in de lopende evaluatie van de resterende prospectiviteit in de oppervlaktepositie van Kosmos.
Andrew G. Inglis, voorzitter en chief executive officer, verklaarde: “We bevinden ons in de beginfase van het verkennen van het opkomende Suriname-Guyana-bekken. Gezien de indicaties van een volwassen bron, hoogwaardig Krijt-reservoir en de onafhankelijke aard van de prospectiviteit, geloven we dat er een aanzienlijk potentieel overblijft in Block 42. Ons huidige plan is om het volgende prospect in 2020 te testen.”
Kosmos heeft rechten in het Block 42-contractgebied onder een productie-delingscontract met Staatsolie Maatschappij Suriname N.V., (“Staatsolie”), die in deze de Staat Suriname vertegenwoordigt. Het block varieert in een waterdiepte tussen ongeveer 2.000 en 2.500 meters met een bruto oppervlakte van meer dan 6.000 vierkante kilometers. Kosmos (33,3 procent) is de exploratieoperator van Block 42. Hij wordt vergezeld door zijn partner Hess (NYSE:HES) (33,3 procent) en Chevron (NYSE:CVX) (33,3 procent).
Over Kosmos Energy
Kosmos is een kapitaalkrachtig, sterk gefocusd diepwater olie- en gasbedrijf met een groeiende productie, een pijplijn aan ontwikkelingskansen en een uitgebalanceerd exploratieportfolio langs de Atlantische Marges. Tot ons portfolio behoren de producties voor de kust van Ghana, Equatoriaal-Guinea en de Golf van Mexico, een concurrerend gepositioneerd Tortue gasproject in Mauritanië en Senegal en een duurzaam onderzoeksprogramma gebalanceerd tussen bewezen bekkens (Golf van Mexico en Equatoriaal-Guinea), opkomende bekkens (Mauritanië, Senegal en Suriname) en grensbekkens (Ivoorkust en Sao Tomé & Principe). Als een ethisch en transparant bedrijf zet Kosmos zich in om de dingen op de juiste manier te doen. De zakelijke principes van het bedrijf geven uitdrukking aan onze inzet voor transparantie, ethiek, mensenrechten, veiligheid en het milieu. Lees meer over deze inzet in het Kosmos 2017 Corporate Responsibility Report. Voor meer informatie bezoek onze website www.kosmosenergy.com.


Toekomstgerichte verklaringen
Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen zoals beschreven in Sectie 27A van de Securities Act van 1933 en Sectie 21E van de Securities Exchange Act van 1934. Alle verklaringen, met uitzondering van verklaringen van historische feiten, opgenomen in dit persbericht over activiteiten, gebeurtenissen of ontwikkelingen die Kosmos verwacht, of waar het van gelooft of op anticipeert dat ze in de toekomst zullen of kunnen plaatsvinden, zijn toekomstgerichte verklaringen. Schattingen en toekomstgerichte uitspraken van Kosmos zijn voornamelijk gebaseerd op de huidige verwachtingen en schattingen van toekomstige gebeurtenissen en trends die van invloed zijn of kunnen zijn op de activiteiten en werkzaamheden van Kosmos. Hoewel Kosmos van mening is dat deze schattingen en toekomstgerichte verklaringen gebaseerd zijn op redelijke veronderstellingen, zijn ze tevens onderhevig aan verschillende risico’s en onzekerheden. Ook worden ze gemaakt in het licht van de informatie die momenteel voor Kosmos beschikbaar zijn. Het gebruik van de woorden “anticiperen”, “geloven”, “van plan zijn”, “verwachten”, “plannen”, “zullen” of andere soortgelijke woorden in dit persbericht zijn bedoeld om toekomstgerichte verklaringen te identificeren. Dergelijke uitspraken zijn onderhevig aan een aantal veronderstellingen, risico’s en onzekerheden, waarvan vele buiten de controle van Kosmos liggen. Dit kan ertoe leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de impliciete of expliciete uitspraken in de toekomstgerichte verklaringen. Verdere informatie over dergelijke aannames, risico’s en onzekerheden zijn beschikbaar in de bestanden bij de ‘Securities and Exchange Commission (‘ SEC ‘) van Kosmos. Kosmos neemt geen enkele verplichting op zich en is niet van plan deze toekomstgerichte verklaringen bij te werken of te corrigeren om gebeurtenissen of omstandigheden weer te geven die zich voordoen na de datum van dit persbericht, behalve zoals vereist door de toepasselijke wetgeving. U wordt gewaarschuwd niet overmatig te vertrouwen op deze toekomstgerichte verklaringen, die uitsluitend op de datum van dit persbericht betrekking hebben.

PERSBERICHT|COSMOS