LUCHTVAARTSECTOR SURINAME IS VEILIG

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

FOTO

De informatie als zou de luchtvaartsector in Suriname onveilig zijn wordt ontkracht door de aftredende directeur van de Civil Aviation Safety Authority (CASAS).

Hij gaat zover door te stellen dat degene die bekend zou zijn met onveilige taferelen verplicht is deze te melden bij de CASAS. Wie daarvan kennis draagt zonder CASAS te informeren maakt zich schuldig aan ernstig plichtsverzuim en kan strafrechtelijk vervolgd worden.

Er zouden correspondenties zijn tussen toppers van luchtvaartmaatschappijen die de afgelopen dagen voor veel argwaan hebben gezorgd. In officiële verklaringen worden die tegengesproken.

KLM heeft intussen laten weten dat de luchtvaart in Suriname naar haar inziens veilig is en tot zover geen reden heeft om daaraan te twijfelen.

Terwijl er in de controversiële correspondenties sprake zou zijn van een onveilige situatie is CASAS, de bevoegde instantie om daarover te oordelen, van niets bekend. Volgens de aftredende directeur, Brian de Souza, zijn er geen klachten bij de CASAS gedeponeerd door geen enkele luchtvaartmaatschappij. “Ingevolge de Wet Veiligheid en Beveiliging Burgerluchtvaart, is een ieder verplicht elk incident of elke gedraging welke van invloed kan zijn op de veiligheid van de burgerluchtvaart te melden aan de directeur van Casas. Indien deze melding niet wordt gedaan, levert dat een strafbaar feit op”, laat de Souza weten in een verklaring. “Gedurende de periode dat ik de leiding had bij Casas, hebben zowel de KLM als Caribbean Airlines noch mondeling, noch schriftelijk de veiligheid van hun vliegoperaties in twijfel getrokken vanwege een situatie die zich voordeed op de luchthaven te Zanderij.”

Hiermee reageert hij op circulerende mediaberichten als zouden juist deze twee maatschappijen problemen hebben met de geringe veiligheid op de Internationale luchthaven te Zanderij. “Daarenboven geldt dat de luchtvaartmaatschappij verplicht is om te werken volgens de voor die maatschappij goedgekeurde procedures, en dat het personeel dat belast is met de uitvoering van die procedures ter zake door die maatschappij is opgeleid om dat op een juiste en veilige wijze te doen“, aldus de Souza.

Hij verwijst naar de verklaring die de Country Manager van KLM heeft doen uitgaan waarin gesteld wordt dat als de luchtvaartsector in Suriname niet veilig was de maatschappij geen kansen zou nemen om naar Suriname te vliegen.

UNITEDNEWS

 

Comments