NA DEFINITIEVE VASTSTELLING OOSTGRENS WEER MILITAIRE PATROUILLES MET FRANSE TROEPEN

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

De regering houdt voet bij stuk . Van gezamenlijke militaire patrouilles zal geen sprake meer zijn zo lang de vaststelling van de landsgrens met Frans-Guyana niet heeft plaatsgevonden.

Zo blijkt uit een verklaring die Suriname en Frankrijk gisteravond hebben uitgegeven. De verklaring is uitgegeven naar aanleiding van acties van de Franse gendarmerie in het grensgebied waarbij bezittingen van voornamelijk gouddelvers, zijn vernield en in brand gestoken.

Aangegeven wordt dat vanwege de onzekerheid over de afbakening van de grens in de Marowijnerivier en de incidenten die zich hebben voorgedaan, de regering van Suriname heeft besloten de gezamenlijke patrouilles op te schorten totdat zo snel als mogelijk de definitieve vaststelling van de grens heeft plaatsgevonden. Partijen erkennen de noodzaak van samenwerking teneinde grensoverschrijdende criminaliteit, illegale goudmijnbouw en milieu-onvriendelijke activiteiten, met name het gebruik van kwik, tegen te gaan.

Ook wordt de noodzaak erkent om in samenspraak concrete projecten te identificeren op het gebied van gezondheidszorg, landbouw, handel, toerisme, onderwijs, sport, kunst en cultuur, die de lokale bewoners ten goede moeten komen. De twee regeringen zijn ervan overtuigd dat “een gezamenlijke benadering bij het aanpakken van de gebeurtenissen langs de Marowijnerivier zal bijdragen aan de bevordering en duurzame ontwikkeling van de twee landen en hun bevolkingen”.

In de verklaring wordt ook aangevoerd dat partijen zich ervan bewust zijn dat de drie recente incidenten plaatsvonden in gebieden die vallen onder de Conventie van 1915 en momenteel onderwerp zijn van besprekingen tussen Suriname en Frankrijk om de definitieve grens in de Marowijnerivier vast te stellen. Het betreft in deze het gebied dat ligt tussen het eiland Portal en Stoelmanseiland.

De vernielingen door de Franse militairen op instructie van het Franse Openbaar Ministerie hebben zich voorgedaan op 25 september en 23 oktober vorig jaar en onlangs op 27 februari. De twee regeringen zeggen zich bewust te zijn van de economische activiteiten die er plaatsvinden, maar ook van illegale activiteiten, waaronder mensenhandel en grensoverschrijdende criminaliteit, die niet bevorderlijk zijn voor de ontwikkeling van het gebied, met inbegrip van het toerisme.

UNITEDNEWS