NEWMONT SURINAME: WERKGELEGENHEID GEGARANDEERD

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Bij Newmont Suriname zijn sinds de start van de commerciele produktie van goud te Merian in het distrikt Sipaliwini, conform de vigerende arbeidswetgeving in Suriname, bijkans 1300 personen te werk gesteld.

Ongeveer 95% van deze groep bestaat uit Surinamers, waarvan ongeveer 280 afkomstig zijn uit de onmiddellijke regio van de Paramakkaanse gemeenschap. Newmont Suriname is zeer tevreden over de bijdrage welke deze Surinamers aan de bedrijfsactiviteiten leveren.
Recentelijk zijn door de Newmont Werknemers Organisatie (NWO) ongenuanceerde en zorgwekkende uitspraken gedaan over de arbeidszekerheid van deze werknemers. Over de afgelopen maanden heeft Newmont Suriname een constructieve en betekenisvolle relatie met de NWO ontwikkeld, op basis van regelmatig overleg. In het kader hiervan en de bestaande overlegstructuren betreuren wij de gedane uitspraken, welke niet een realistische weergave zijn van de actuele situatie.
In overeenstemming met internationaal en nationaal geaccepteerde normen, waarden en standaarden leveren Newmont Suriname werknemers een constructieve bijdrage aan de ontwikkeling van de goud sector, de nationale ontwikkeling en de groei van het bedrijf. Zoals bij elk goed functionerend bedrijf wordt verwacht dat werknemers hun arbeid verrichten met in achtneming van de geldende regels, een goede werkethos en toewijding aan optimale productie.
“Er bestaat dus geen enkele reden te twijfelen aan de voortzetting van de arbeidszekerheid onder deze omstandigheden”, zegt Albert Ramdin, directielid van Newmont Suriname.
De vakbond heeft ook aangegeven een goud gerelateerd pensioenfonds te willen vestigen. Omdat de prijs van goud wordt bepaald door wereldwijde markten en internationale economische omstandigheden, niet door Newmont, kunnen de inkomsten uit de goudproductie en -verkoop radicaal schommelen en zou een pensioenfonds dat uitsluitend op goud (of een enkele grondstof) is gebaseerd, te riskant zijn voor werknemers
Aangezien Newmont Suriname geen expert is in het ontwikkelen en opzetten van pensioenfondsen en spaarplannen, heeft het bedrijf lokale en internationale experts, die kennis dragen van de Surinaamse wetgeving en ervaringen uit het verleden, aangetrokken om een pensioenplan te ontwikkelen. Dit pensioenplan is gebaseerd op investeringen in een gevarieerd portfolio van aandelen die beter beheersbaar en voorspelbaar zijn en optimaal rendement kunnen opleveren.
Sinds de start van de operaties in Suriname is Newmont Suriname transparant geweest en heeft alle betrokken groeperingen in de samenleving de gelegenheid gegeven om de Merian mijn te bezoeken. Ministers, hoge ambtelijke delegaties, vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, journalisten, internationale vertegenwoordigers, prominente economen, e.a. hebben bezoeken gebracht aan Merian en zelf observaties kunnen doen over de mijnoperaties en alles wat daarmee te maken heeft. Newmont Suriname heeft in de afgelopen twee jaar alleen miljoenen US-dollars geïnvesteerd in het verbeteren van de compensatie van de werknemers, in de gemeenschap rondom Merian, alsook in het verbeteren van de infrastructuur in het gebied, de financiering van belangrijke sociale projecten, etc.
“Newmont Suriname zal op deze voet als een sociaal verantwoordelijke mijnbouwer voortgaan en een bijdrage blijven leveren aan de ontwikkeling van de bevolking en de groei van de Surinaamse economie. Het bedrijf blijft gecommitteerd om met elke belanghebbende een positieve en constructieve relatie op te bouwen, ook met de Newmont Werknemers Organisatie”, aldus Albert Ramdin. “Maar we verwachten ook dat een ieder op een verantwoordelijke manier inhoud wil geven aan het ontwikkelen van deze noodzakelijke relaties en dat op een juiste manier doet.”
Over Merian
De Merian goudmijn ligt ongeveer 60 km ten zuiden van Moengo, Suriname overwegend in het Paramakaans gebied ongeveer 15 km ten westen van de Marowijne rivier. Newmont Suriname, LLC (voorheen bekend als Suriname Gold Company, LLC) is een volledige dochteronderneming van Newmont Mining Corporation, die de mijn exploiteert namens Suriname Gold Project CV, een Suriname commanditaire vennootschap (de “CV”). Newmont Suriname is de beherende vennoot, die een belang van 75% heeft in de commanditaire vennootschap, en Staatsolie Maatschappij Suriname N.V.bezit de resterende 25% . De bouw van Merian begon in augustus 2014 en de commerciële productie werd bereikt op 1 oktober 2016. Merian richt zich op het leveren van veilige, efficiënte en verantwoorde goudproductie, terwijl duurzame waarde en kansen worden gecreëerd voor werknemers, lokale gemeenschappen, de lokale en nationale overheden en de CV’s eigenaren
Media Contact:
PERSBERICHT|NEWMONT

Comments