AANNEMERS BEREIKEN AFBETALINGSREGELING MET MINISTER FINANCIËN

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Minister Hoefdraad van Financiën is vastberaden alle betaalachterstanden van de afgelopen periode spoedig in te lopen. Gisteren bereikten de bewindsman en de Algemene Aannemers Vereniging (AAV) een overeenstemming voor de betaling van achterstanden. Sinds zijn aantreden is er continu overleg geweest met de vereniging. Het gesprek heeft geresulteerd in een overeenstemming naar tevredenheid van beide partijen.

De afspraak houdt in dat achterstanden tot 2 miljoen binnen één à twee weken na de dag van overeenstemming worden uitbetaald. In september wordt de rest en van de grote uitstaande bedragen 40% betaald. De resterende 60% wordt vervolgens in oktober, november en december steeds in kavels van 20% afgehandeld.

Verandering in deze afspraak op basis van veranderende economisch omstandigheden zullen in goed wederzijds overleg plaatsvinden. Op de banken doen het ministerie van Financiën en het bestuur van de AAV een beroep om de boeterente voor de aannemers vanwege betaalachterstanden van de overheid, kwijt te schelden.

Het ministerie werkt er ook naar toe om bedrijven die vanwege betaalachterstanden van de overheid hun leningen bij banken niet kunnen aflossen en daardoor veiling van bezittingen en of vanwege roodstanden bij de banken boeterente riskeren, prioriteit te geven in het afbetalingsplan.

Het ministerie is ook begonnen in een rap tempo achterstanden tot en met SRD 5000 weg te werken. Kort daarna volgt dan een andere groep.

Minister Hoefdraad roept personen en bedrijven op geduld te betrachten daar het ministerie druk doende bezig is alle achterstanden weg te werken, en om geen steekpenning te geven aan ambtenaren om de afbetaling van hun reçu’s te bespoedigen. De strijd tegen corruptie moet volgens de bewindsman een gezamenlijke zijn.

Tegelijkertijd geeft Hoefdraad mee dat in de toekomst vanuit de Centrale Landsaccountants Dienst (CLAD) strenge controle zal plaatsvinden op de kwaliteit van geleverde goederen en diensten. Op instructies van de CLAD zullen toezichthouders van de ministeries regelmatig moeten controleren of werken zijn uitgevoerd en zij zullen een eindrapport moeten opmaken over het geleverde resultaat. Hierdoor is er een betere garantie dat overheidsmiddelen doelmatig worden besteed. Van begin af aan zullen met eenduidige regels en normen de werken worden uitgezet. Vanaf het aanbestedingsproces en de uitvoering tot aan de betaling zal alles op een transparante en kosten-efficiënte manier moeten toegaan. Hiermede wil de minister de overheidsfinanciën weer gezond maken.

 

De West

Comments