ALBERT RAMDIN: ‘CONSENSUS NODIG VOOR ONTWIKKELINGSRICHTING SURINAME’

0

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Er zal een nationaal eenduidig standpunt moeten zijn met betrekking tot de ontwikkelingsrichting en koers die Suriname wilt varen. Hieraan schort er nog veel in Suriname.

De financieel-economische crisis heeft de tekortkomingen op dit gebied blootgelegd en daar zal nu een gepast antwoord op geformuleerd moeten worden. Hierop legde Albert Ramdin, de gewezen assistent-secretaris van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), de nadruk tijdens de jaaropening van De Kenniskring.

Volgens Ramdin is het niet alleen de taak van de regering en de overheid om daar werk van te maken, maar ook vanuit het bedrijfsleven en de rest van de private sector. Daarbij moeten realistische en uitvoerbare plannen en beleidsmaatregelen volgen. “Er moet een stukje consensus zijn over welke richting we gaan, maar er moet bereidheid zijn om in die realistische benadering met elkaar te praten en naar elkaar te luisteren. Dus de VSB, ASFA, Planbureau, SER; allemaal moeten gemobiliseerd kunnen worden”, zegt Ramdin

De crisis treft alle sectoren en lagen van de samenleving, vandaar dat iedereen een bijdrage zal moeten leveren.

Volgens Ramdin is er sprake van afname van de leefbaarheid in Suriname en alleen met een visie en tactisch plan die nationaal gedragen worden zal het lukken op het tij te keren. “Dit is een aangelegenheid van de hele Surinaamse bevolking.

Als dit niet in orde komt om dat groeipad weer te betreden dan zal dat consequenties hebben voor iedereen”, waarschuwt de gewezen Surinaamse topdiplomaat. “Dus we moeten er vanuit gaan dat iedereen de schouders eronder moet zetten en dat we naar elkaar luisteren en de juiste impulsen komen.”

Om de economische groei te stimuleren zal er op drie fronten gewerkt moeten worden: korte termijn, middellange en lange termijn. De noodmaatregelen die er momenteel vanuit regeringswege worden getroffen om de economie te stabiliseren beschouwd Ramdin als korte termijn plannen die noodzakelijk zijn. Hij kijkt uit naar de lange termijn planning die niet alleen een regeringsaangelegenheid is. “Wanneer je praat over groei dan ga je moeten investeren met het oog op misschien 3 jaar later de vruchten ervan plukken. Tussentijds zullen er dingen gedaan moeten worden. Maar dat men zegt: oké vandaag of morgen komt het in orde, dat is absoluut niet het geval”, aldus Ramdin.

UNITEDNEWS