ALCOA-DELEGATIE VOOR OVERLEG IN PARAMARIBO

ALCOA-DELEGATIE VOOR OVERLEG IN PARAMARIBO

Een delegatie van multi-national Alcoa vertoeft momenteel in Suriname voor overleg hoe verder met de Brokopondo-overeenkomst en een eventuele doorstart van haar bauxietactiviteiten in Suriname.

Alcoa wil de Afobaka-waterkrachtcentrale eind 2019 aan Suriname overdragen, maar het parlement heeft dat voorstel unaniem afgewezen. Het college is van oordeel, dat glashelder in de Brokopondo-overeenkomst is vastgelegd, dat wanneer de maatschappij haar activiteiten beëindigt voordat deze is geëxpireerd, het akkoord onmiddellijk stopt en de hydro-centrale gratis aan het land moet worden overgedragen. Momenteel koopt de Staat nog elektriciteit bij het bedrijf, wat De Nationale Assemblee een doorn in het oog is.

Afgelopen dinsdag hebben verschillende assembleeleden opnieuw vragen aan de regering gesteld over dit vraagstuk. NDP-fractielid Wendell Asadang wees onder andere op de houding van multi-nationals wanneer ze investeren in een land. Hij stelde dat dit soort bedrijven niet investeren om het land te helpen ontwikkelen, maar om winst te halen uit hun activiteiten met gebruikmaking van de natuurlijke hulpbronnen van het land. Asadang benadrukte dat ze keihard en zakelijk zijn in hun opstelling en dat Suriname in de samenwerking met deze bedrijven ook zakelijk moet zijn.

Een belangrijk aspect in de onderhandelingen met Alcoa is ook het wegmaken van de milieuverontreiniging die heeft plaatsgevonden in de mijngebieden waar dochteronderneming Suralco activiteiten heeft ontplooid. Onderdeel van deze zaak is ook het rehabiliteren en herbebossen van de uitgemijnde bauxietconcessies. Behalve een mogelijke doorstart zijn er ook plannen om het gebied rondom de Paranam-raffinaderij en de bauxiethaven te transformeren tot een industriepark. Er zouden naar verluidt reeds geïnteresseerde buitenlandse bedrijven zijn die daar vestigingen willen opzetten.

UNITEDNEWS