AUTOMATISERINGS TRAJECT IN DE GEZONDHEIDS SECTOR IS EEN OPEN AANBESTEDING

AUTOMATISERINGS TRAJECT IN DE GEZONDHEIDS SECTOR IS EEN OPEN AANBESTEDING

De gezondheidszorg in Suriname is aan automatisering toe. Om hier invulling aan te geven houd het ministerie van Volksgezondheid een aanbesteding om een Huisartsen Informatie Systeem te selecteren. Deze aanbesteding is voor een ieder toegankelijk. “Alles verloopt volgens de wettelijke procedures”, laat Volksgezondheid weten. De offertes zullen daarom beoordeeld door een onafhankelijke aanbestedingscommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van de huisartsen, ziekenhuizen, verzekeringsmaatschappijen en Volksgezondheid.

Dit systeem moet patiëntvriendelijkheid, veiligheid en kwaliteit in de zorg bewerkstelligen. Ook moet het verspilling van middelen voorkomen. 

“De aanbesteding is het resultaat van een enquete en jarenlange voorbereiding in samenwerking met de Vereniging van Medici Suriname (VMS), de Regionale Gezondheidsdienst (RGD), de Medische Zending (MZ), het Staatsziekenfonds (SZF) en de Surinaamse Vereniging van Assurantie Maatschappijen (Survam). Hierbij is vooral de nadruk gelegd op de eisen en wensen van de gebruikers, technische eisen alsook de randvoorwaarden om medische fouten en misbruik van persoonsgegevens in de toekomst te voorkomen”, aldus de afdeling voorlichting van het ministerie. 

De samenwerking tussen zorgverzekeraars en zorgverleners is in deze fase essentieel om optimale zorg te realiseren, die betaalbaar is voor iedereen. Automatisering van de gezondheidszorg is daarbij een randvoorwaarde om de communicatie en samenwerking te bevorderen en de zorg steeds beter te maken. “Het investeren in automatisering van de gezondheidszorg moet daarom niet gezien worden als uitgaven voor computersystemen, maar als een investering in kennis en informatie, die hoognodig is om het beter te maken voor patiënten en alle andere betrokkenen.” De partijen zijn het allen daar ook over eens en vinden het de hoogste tijd dat de automatisering ook eindelijk gerealiseerd wordt.

 Belemmering 

“Over het algemeen wordt automatisering van de zorg belemmerd en vertraagd uit vrees voor het onbekende en weerstand tegen verandering en transparantie. Ook nu is het niet ondenkbaar dat dit in Suriname zal gebeuren. Maar de geconstateerde drive bij huisartsen is zelfs internationaal gezien uniek te noemen en het zou zonde zijn deze kans voorbij te laten gaan”, zegt het ministerie.

De leveranciers met de meest geschikte voorstellen worden uitgenodigd om een demo in te leveren aan de hand van een praktijksituatie in Suriname. Deze demo kan door alle huisartsen beoordeeld worden. Het resultaat van deze beoordeling bepaalt uiteindelijk met welke leverancier contractbesprekingen worden gestart.

UNITEDNEWS