BIZA VIERT SOBER 65 JAAR

BIZA VIERT SOBER 65 JAAR

Het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) bestaat dit jaar 65 jaar. Om dit heugelijk feit te herdenken, heeft minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken de commissie ‘Herdenking 65 jaar ministerie van Binnenlandse Zaken’ ingesteld. Deze commissie moet alle activiteiten en herdenkingsmomenten in het leven roepen in verband met het jubileumjaar.

In dit kader heeft de commissie eerder deze maand geparticipeerd aan de 53steAvond Vierdaagse, onder de paraplu van het Bureau Gender Aangelegenheden (BGA). “Het doel was om de boodschap van uitbanning van gendergebaseerd geweld te ondersteunen en het 65-jarig bestaan van het ministerie bekendheid te geven”, zegt het ministerie in een persbericht. “We hebben gekozen voor herdenkingsmomenten in plaats van een groot feest, rekening houdende met de beschikbare middelen. Personen die zich op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt binnen het ministerie zullen een speciale erkenning krijgen”, zegt Marlon Powel, voorzitter van de commissie. De commissie werkt ook aan een herdenkingsboek, met behulp van het Nationaal Archief Suriname en twee documentaires.

Geschiedenis

Het ministerie van Binnenlandse Zaken is per Landsbesluit van 3 augustus 1951 ingesteld. Dit Landsbesluit betreft Indeling van Departementen van Algemeen Bestuur, waarvan Biza één van de 10 departementen was. Tientallen ministers en directeuren hebben de scepter gezwaaid over het ministerie. Mr. F.L. Leeflang heeft dit departement vijf opeenvolgende termijnen als minister geleid. Elfriede Alexander-Vanenburg en Mr. Urmila Joella-Sewnundun hebben als vrouwelijke ministers er de scepter gezwaaid.

De geschiedenis telt verder twee onderministers en negen ministers-presidenten met Biza in hun portefeuille. De naam van het ministerie is één keer gewijzigd in het Ministerie van Districtsbestuur en Decentralisatie en één minister van Binnenlandse Zaken heeft het ambt van minister-president en president van ons land bekleed, namelijk drs. Jules Wijdenbosch.

Het huidige ministerie bestaat uit het directoraat Binnenlandse Zaken onder leiding van mr. Putridevi Amatsoemarto en het directoraat Algemene Zaken, waar Renuka Raghoe belast is met de waarneming. De huidige minister, Mike Noersalim MBA, heeft een transformatieproces ingezet, dat uiteindelijk moet leiden tot een totale verbetering van de dienstverlening naar de samenleving toe.

Het boek en de documentaires worden nog vóór de 66ste jaardag van het ministerie op 7 augustus 2017 uitgegeven en uitgezonden.

UNITEDNEWS