GEBREK AAN CREATIVITEIT EN INVENTIVITEIT OM PRODUCTIE OP TE VOEREN

GEBREK AAN CREATIVITEIT EN INVENTIVITEIT OM PRODUCTIE OP TE VOEREN

Hoewel de regering het voortouw moet nemen is de ontwikkeling van Suriname en herstel van de economie een aangelegenheid van alle groeperingen. Volgens Winston Ramautarsing, voorzitter van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES) lopen vrijwel alle sectoren achter vanwege gebrek aan gepleegde inspanningen om mee te gaan met de tijd. Deze tekortkoming wordt niet alleen op het bord van de regering geschoven.

“Doordat we relatief makkelijk een welvaart hebben gekregen zijn we lui geworden waardoor we de creativiteit niet hebben”, zegt de VES-voorzitter. “We hebben de inventiviteit niet om die overige sectoren die wat moeilijker zijn tot ontwikkeling te brengen. Zelfs die sectoren waar we succesvol in zijn, en ik noem rijst en bakoven, zijn we ontzettend ouderwets qua technologie en productiesystemen. Ook daar hebben we het werk niet goed gedaan. Ook daar moeten we weer in gaan investeren om het efficiënter te doen en te concurreren met de rest van de wereld.”

Hoewel Suriname behoorlijk in de financiële malaise zit is er volgens Ramautarsing toch geen sprake van een uitzichtloze situatie. Echter zullen realistische plannen de boventoon moeten voeren die door alle belanghebbende actoren in de samenleving gedragen worden. “Omdat alleen maar dromen over die goeie toekomst en alleen maar beloven dat het morgen beter gaat worden het vraagstuk niet oplost. De regering heeft de leiding van het bestuur van het land, maar ook alle andere maatschappelijke groepen van vakbeweging tot bedrijfsleven moeten natuurlijk allemaal kijken naar wat die kunnen bijdragen aan een verbetering van deze situatie.”

Dat er momenteel wrijvingen en irritatie optreedt met als gevolg straatacties is volgens Ramautarsing het gevolg van standpunten die ingenomen worden door verschillende partijen die weigeren water bij de wijn te doen. “Als een van de partijen zich niet houdt aan dat deel van wat hij zou kunnen en moeten doen gaan er natuurlijk spanningen ontstaan die tot allerlei onregelmatigheden kunnen leiden.”

De regering zal zich alvast aan haar eigen targets moeten houden voor wat betreft bezuinigingen. Hoewel daar steeds de nadruk op wordt gelegd blijken uit de cijfers dat juist het tegenovergestelde wordt gedaan meent Ramautarsing. “Ik ben heel blij met de publicatie van het Ministerie van Financiën waar zij eigenlijk zichzelf met de billen bloot geeft door te zeggen dat in 2016 maar liefst SRD 1.8 miljard meer is uitgegeven dan we hebben binnengekregen. Dit in een crisistijd en je blijft maar door spenderen. Dat wil zeggen dat al die mooie verhalen over hoe je aan het bezuinigen bent niet waar zijn.”

UNITEDNEWS