GEZAMENLIJKE OPPOSITIE HOUDT MASSALE BIJEENKOMST 20 MEI

GEZAMENLIJKE OPPOSITIE HOUDT MASSALE BIJEENKOMST 20 MEI

De gezamenlijke oppositie zal op donderdag 20 mei een massale bijeenkomst houden. Er is gekozen voor 20 mei omdat alle partijen de komende tijd hun leden goed willen mobiliseren.

De politieke partijen blijven in elk geval de protestdemonstraties van de vakbeweging en andere maatschappelijke groepen ondersteunen. Voorzitter Paul Somohardjo van de Pertjajah Luhur (PL) geeft aan dat er goed zal worden nagedacht over een gezamenlijk doel.

Op dit moment strijdt de vakbeweging voor het terugdraaien van de benzineprijzen, maar nagegaan zal worden of alle partijen tot één groter, gezamenlijk doel kunnen komen. Volgens Somohardjo is de tijd nu rijp om op straat te komen, zeker nu in het parlement de oppositie weggestemd wordt door een toevallige meerderheid.

Ook had de PL leider geen goed woord over de hardhandige aanpak van de leiders van de protestmanifestatie afgelopen dinsdag 18 april. Het was een vreedzaam protest en dan kun je niet zonder reden op die manier ingrijpen.

Communiqué van de gezamenlijke oppositiepartijen

Na het aangekondigde spoedberaad zijn de gezamenlijke oppositiepartijen VHP, NPS, PL en ABOP, vandaag 19 april, in spoedberaad geweest. Dit beraad wordt verder gecontinueerd zolang het nodig is.

Na rijp beraad hebben de gezamenlijke oppositiepartijen het volgende besluit genomen:

  1. Wij blijven vakbondsacties en alle andere acties van welke organisatie danook, die moeten leiden tot ombuiging van dit regeerbeleid ondersteunen.
  2. Er zullen landelijk politieke acties uitgevoerd worden door politieke partijen als aanloop naar een grote gezamenlijke politieke manifestatie, waarbij alle politieke, sociaal maatschappelijke organisaties en een ieder, die tegen het regeerbeleid zijn, uitgenodigd worden om te participeren.
  3. Wij zullen met vakbonden, bedrijfsleven, en andere organisaties overleggen om te komen tot gestructureerde gezamenlijke acties tegen het vernietigend regeerbeleid.
  4. Onze agenda blijft drastische ombuiging van het regeerbeleid voornamelijk stopzetteing van de verarming en verloedering van de samenleving. Gaandeweg kan de agenda worden aangepast.
  5. Er gaat een brief naar DNA voor aanvraag spoedvergadering over politieke situatie.

Volgt u nauwgezet de instructies van uw partij leiding via de geeigende structuren.

Wij zullen de structuren en de samenleving blijven voeden met de juiste informatie

De gezamenlijke oppositiepartijen,

De VHP

De NPS

De PL

De ABOP

Paramaribo, 19 april 2017

UNITEDNEWS