GROTE PARALLEL TUSSEN GRIEKENLAND EN SURINAME

0

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Hervormingspakket Griekenland voeding voor herstel Surinaamse economie.

Het pakket aan maatregelen waarover Griekenland in onderhandeling is met haar europese schuldeisers, het Internationale Monetaire Fonds (IMF) en de Europese Centrale Bank (ECB), zou evengoed het antwoord of ten minst een voedingsbodem kunnen zijn voor het gezond maken van de Surinaamse economie  waarover  president Desi Bouterse na zijn herverkiezingen op 14 juli, een somber toekomstbeeld van heeft geschetst. Hoewel Griekenland in tegenstelling tot Suriname, in ruil voor het doorvoeren van het hervormingspakket mag rekenen op een financiele injectie van Euro 82 mijard, is het belangrijk te kijken naar de in het pakket genoemde maatregelen die in feite, zeker bij het IMF, gelden als standaard maatregelen om bedreigde en falende economieen weer gezond te krijgen. Overigens hebben onder andere het bedrijfsleven en andere maatschappelijke groeperingen min of meer op dezelfde soortgelijke hervormingen aangedrongen tijdens de hearings in het voortraject naar een nieuw te vormen regering na de verkiezingen van 25 mei jongsleden.

Het hoofd van de economische sectie van het World Economic Forum, Jennifer Blanke schrijft in navolging op het nieuwe Grieks hervormingsplan, in een analyse dat het gezond maken van de Griekse economie  sterk afhankelijk zal zijn van groeibevorderende hervormingen en niet slechts het beteugelen van het uitgave patroon of het verkrijgen van schuldverlichting. Naast alle crisis diplomatie en korte termijn politieke oplossingen is het volgens haar hoog tijd dat wordt erkend, dat de economische uitdagingen van Griekenland (lees Suriname ) alles te maken hebben met de slechte concurrentiepositie, de kleinschalige productiviteit en sociaal/maatshappelijke integratie. Waar Blanke stelt dat het aan Griekenland zelf zal liggen deze aan te pakken, kan hetzelfde gezegd worden over de Surinaamse situatie. De chef econoom van het wereld economisch forum spreekt haar optimisme uit over de aanpak van het herstelprogramma en basseert dat optimisme op de uitkomst van het in het eerste kwartaal van dit jaar uitgebracht ‘Gobal Competitiveness Report, waarin wordt geconstateerd dat griekenland reeds enkele meetbare verbeteringen heeft aangebracht voor wat betreft haar productiebeleid op de arbeidsmarkt. Er zijn stappen gezet voor het verbeteren van het ondernemersklimaat en zijn maatregelen genomen om beroepen te liberaliseren waardoor de concurentiepositie kan worden verbeterd. Daarnaast heeft griekenland directe stappen ondernomen voor het aanpakken van het op rails brengen van haar macro-economische huishouding en lastige vraagstukken zoals het verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd en het hervormen van het overheidsapparaat. Deze maatregelen begonnen net vruchten af te leveren en resulteerden in een stijging van 10 plekken op de ranglijst van het Global Competitiveness Report. Met het terugdraaien van de hervormingen, het stoppen van het privatiseringsproces en het herinvoeren van voorgaande belemmeringen voor efficientie  kwam er een economische terugval die niet alleen slecht is voor de onderhandelingspositie met schuldeisers, maar zeker ook slecht voor economisch herstel op lang termijn.

De 10 plekken vooruit op de Global Competitiveness Index in ogenschouw genomen met de in het rapport genoemde meetindicatoren leert dat de Surinaamse situatie niet veel verschilt met dat van Griekenland. Suriname staat in dat zelfde rapport gerangschikt op plek 110. Griekenland staat op plek 81. Blanke schrijft in haar analyse dat wat Griekenland betreft het noodakelijk is dat wordt onderkend dat de voorgestelde hervormingen een ‘must’zijn. Zij noemt drie belangrijke aspecten die daarbij cruciaal zijn. Let u maar eens op hoe identiek die zijn met de in het zelfde rapport gemaakte analyse over Suriname

Ten eerste zou Griekenland onverkort moeten door gaan met de hervormingsmaatregelen waaraan het zelf al aan was begonnen. Het Onderwijssysteem levert niet de kwalitiet die nodig is voor een dynamische economie. De corruptie is wijdverspreid in zowel de publieke als de private sector. De creatie van nieuwe productiemogelijkheden zoals het starten van nieuwe productiebedrijven wordt ernstig belemmerd door bureaucratische rompslomp. In het rapport wordt bij Suriname ondermeer aangetekend dat het land zich moet omvormen naar een innovatieeconomie met de nadruk op verniewingen in de private en productiesectoren. Dat Suriname, wat dit betreft nog een lange weg heeft te gaan en dat, vooral de overheisbureaucratie een belangrijk obstakel is voor het zaken doen in Suriname, dus voor het concurrentievermogen.

Blanke stet dat alleen het inzetten van de groeibevorderende hervormingen Griekeland in staat zal zijn zich op een duurzame wijze te ontwikkelen en uit de economische maleise te geraken. Evenals zij van dit Europees land zegt, dat die het lot in eigen handen heeft, geld dit evenzeer voor Suriname en is het tijd om aan te pakken.

Wilfred Leeuwin