KORPSCHEF DANIEL STOPT ER ZELF MEE

KORPSCHEF DANIEL STOPT ER ZELF MEE

Foto|Korpschef Daniel

Minister van Justitie en Politie, Eugène van der San, geeft aan dat hoewel president Desi Bouterse de ontheffing van Korpschef Daniel nog moet bekrachtigen, nu al kan worden aangegeven dat Korpschef Agnes Daniel zal worden ontheven.

Volgens van der San bestaat er geen grondslag meer voor een samenwerking met Daniel, aangezien zij zelf heeft aangeven, dat ze de president heeft gevraagd om haar te ontheffen uit de functie van Korpschef. Voor zover bekend worden zulke aanvragen door de president vaak wel gehonoreerd.

Nadat dat Agnes Daniel afgelopen maandag een gesprek heeft gehad met president Bouterse heeft ze besloten de eer aan zichzelf te houden.

Vorige maand nog had het bestuur van de Surinaamse Politiebond een schrijven gericht naar de president waarin werd aangegeven dat de leden van het korps het vertrouwen in het managementteam van het Korps Politie Suriname opzegt. Volgens de bond moet het huidig management team van het KPS vervangen worden.

Om een onderzoek te doen naar de argumenten die waren opgenomen in de brief van het bonds bestuur naar de president werd besloten om een commissie in te stellen. Na het onderzoek zal dan een besluit genomen moeten worden. Echter bleek dat het niet zo ver hoefde te komen omdat Korpschef Agnes Daniel, voor dit besluit, al had aangegeven niet meer te willen dienen in de functie van Korpschef en dat al had doorgegeven aan de president.

Des ondanks heeft de Justitie en Politie minister, Eugene Van der San  toch besloten om een commissie in te stellen bestaande uit: Jules Wijdenbosch, Sharmila Kalidien-Mansaram en Eric Sinester. Van der San geeft aan dat hij het nodig achtte om het toch te doen naar aanleiding van de klacht van de politiebond, richting het hele management team inclusief de korpschef.

UNITEDNEWS