LVV STUIT WEER OP ILLEGALITEIT BIJ CONTROLE VISSERSBOTEN

LVV STUIT WEER OP ILLEGALITEIT BIJ CONTROLE VISSERSBOTEN

Voor de twee keer binnen een maand zijn de autoriteiten gestuit op illegale zaken in de visserijsector. Het onder directoraat Visserij (ODVIS) van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft op 9 november een tweede controleactie uitgevoerd op verschillende aanmeersteigers. Dit gebeurde in de vroege ochtend Commewijne en Wanica. Bij de controle waren ook politieagenten en miitairen aanwezig ter ondersteuning.

In Commewijne zijn vier aanmeersteigers aangedaan: Mariënburg, Zoelen, Gabs en Meerzorg. Hier zijn er geen onregelmatigheden geconstateerd. Bij controle in Wanica bij de aanmeersteigers van staatsbedrijf Cevihas en Bethesda zijn wel ontoelaatbare zaken ontdekt. Zo bleken verschillende boten niet te voldoen aan de registratie- en herkenbaarheidsvoorschriften.

De voorwaarden van de desbetreffende visserij-categorie staan aan de achterkant van de vergunning. Eén van de voorwaarden is dat registratienaam en -nummer aan de rechterkant van het vissersvaartuig eerst dienen te worden ingekerfd en daarna deze zichtbaar te verven. Bij enkele boten laat dit te wensen over. Eveneens zijn er onregelmatigheden gevonden bij bootlengtes en netten. Ter plaatse zijn boothouders gesommeerd hun zaken op orde te brengen wat ook is gebeurd. Ze kregen daarbij een ernstige waarschuwing.

Een ander ernstiger probleem waarop de controleurs zijn gestuit is dat sommige boten op basis van ongeldige vergunningen opereerden. Die waren ingetrokken, vervalst of vervallen. Elk vissersvaartuig dient een geldige vergunning te hebben, die aan één persoon is toegewezen. Er zijn vissersvaartuigen aangetroffen die zich niet hieraan houden. Daar waar, ter plekke door ODVIS-inspecteurs onderzocht, sprake was van ongeldige of vervalste vergunningen of dergelijke, met enig bewijs van visserijpraktijken, zal de politie verder onderzoek doen. Met de Officier van Justitie zal worden nagegaan of beslaglegging van de vissersboot en andere middelen, en of andere sancties zullen volgen.

LVV meldt via het Nationaal Informatie Instituut, dat een optimale controle van visserij-activiteiten een manier is om orde en rust te garanderen binnen de visserijsector. Dit betekent ook garantie van vis voor de lokale gemeenschap en de export. Onregelatigheden bij vissersvaartuigen kunnen aangepakt worden middels een waarschuwing of sanctie en bij betrapping op heterdaad bij illegale praktijken, volgt onmiddellijke beslaglegging, boetes en justitiële vervolging.

Een andere ploeg van ODVIS heeft de aanmeersteigers NV Centrale voor Vissershaven in Suriname (CEVIHAS) en Bethesda aangedaan. Hier zijn er wel ongeregeldheden geconstateerd.

UNITEDNEWS