MEDICI DREIGEN SAMENWERKING MET SZF OP TE SCHORTEN

0

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

De Vereniging van Medici in Suriname (VMS) dreigt met acties indien het Staatsziekenfonds (SZF) de achterstallige tegoeden bij medische specialisten niet uitbetaald.

Het SZF heeft tot 1 februari de ruimte om daaraan te voldoen. Indien dit niet gebeurt, mag het bestuur van de VMS de voor hen gepaste maatregelen toepassen zoals het opschorten van de dienstverlening met het SZF totdat alle betalingen zijn voldaan. De Algemene Ledenvergadering (alv) heeft het bestuur gemachtigd om dit te doen. De VMS eist volledige uitbetaling van alle achterstanden.

“Wij hebben de afgelopen maanden herhaaldelijk erop gewezen dat deze situatie niet langer houdbaar is en dat de leden dit niet meer kunnen blijven accepteren. Ook het uitblijven van elke communicatie uwerzijds, wanneer het voor u al duidelijk moet zijn dat er niet op tijd betaald zal worden door het SZF, heeft, ondanks herhaaldelijk gemaakte afspraken hierover, de situatie er niet beter op gemaakt”, staat in de brief van de VMS aan het SZF.

Op 20 oktober, afgelopen jaar, had de VMS het SZF reeds gewaarschuwd om tijdig en volgens afspraak de medische specialisten uit te betalen en niet langer geaccepteerd zal worden dat er geen structuur is in de wijze, mate en omvang van de betalingen. “De backpay over 2011 t/m 2014 is anno 2018 nog steeds niet uitgekeerd aan de medisch specialisten, terwijl de geldontwaarding het uit te keren bedrag reeds flink heeft doen eroderen. Op 5 april 2017 werd in een brief van uw mevrouw Pronk aan de VMS, waarin zij haar excuses maakt voor de late betalingen, aangegeven dat het technisch mankement als oorzaak van de late betalingen door het SZF aan de medisch specialisten was opgeheven, maar sindsdien is er geen touw meer aan vast te knopen wanneer en hoeveel het SZF de medici zal uitbetalen”, staat verder in de brief van de VMS.

SZF-directeur Ricky Kromodihardjo zegt geschrokken te zijn met de brandbrief van de VMS. Naar zijn gevoel was er juist een goede communicatie met de VMS over het voldoen van de betalingsachterstanden waarbij een duidelijk en gedetailleerd traject is uitgezet.

Hij betreurt de wijze waarop de VMS de continuïteit van de gezondheidszorg in gevaar dreigt te brengen. “Onder de huidige omstandigheden is het steeds de samenleving die weer het gelag betaalt ondanks er toch nominaal hoge bedragen worden geïnvesteerd in de zorg middels betalingen voor diensten. De specialisten zijn ook een onderdeel van dezelfde samenleving. 

Het SZF zal wederom en uitputtend in conclaaf treden met de VMS en zal deze dus met spoed uitnodigen. Het ligt nimmer in de bedoeling van het SZF om op ramkoers te gaan met de VMS en zeker ook niet met de individuele specialist. Ook zal het SZF met haar superieuren van de regering om de tafel zitten om deze situatie te bespreken”, aldus een verklaring van SZF-directeur Kromodihardjo.

UNITEDNEWS