OVERHEIDSCOMMUNICATIE WORDT AGRESSSIEVER IN 2018

OVERHEIDSCOMMUNICATIE WORDT AGRESSSIEVER IN 2018

De regering is menens om haar boodschap goed te laten doordringen bij de samenleving. Dit hoopt zij te doen via het versterken van het onlangs opgezette Nationaal Informatie Instituut (NII) die reeds agressief de overheidscommunicatie ter hand heeft genomen.

Om daar invulling aan te geven heeft de regering gemeend om voor dit directoraat, dat direct valt onder president Desi Bouterse, SRD 400 duizend aan investeringskapitaal vrij te maken in het komend jaar. De kosten zijn opgenomen in de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa). Ter uitvoering van de taken van het instituut is de aanschaf van modern zendapparatuur in de pijplijn alsook investeringen om nieuwe radio- en televisieprogramma’s te maken. “Aan de orde komen verder het ontwikkelen van project doelgerichte programma’s, het optimaal gebruik maken van social media en websites en het vergroten van het bereik met de bewoners in het binnenland”, staat in de begroting van BiZa.

Ook voor de staatsradio SRS en de staatstelevisie STVS is er voor het komend jaar geld vrijgemaakt om investeringen te plegen. In haar begrotingen benadrukt de regering dat zij reeds jaren geen subsidie heeft gegeven aan deze twee staatsbedrijven.

Het gaat bij deze sec om investeringsgeld om het bereik te vergroten. “Momenteel is het gedeeltelijk gelukt om digitale televisie bereikbaar te maken en er zullen meer werkzaamheden verzet worden om de communicatie met de bevolking te bevorderen. Het totaal geraamd bedrag is SRD 1.000.000”, meldt de regering. In dit bedrag zijn onder andere uitbreidings- en vervangingsinvesteringen opgenomen.

UNITEDNEWS