PL-PARLEMENTARIËR WAIDOE: HET IS ZAAK DAT DE REGERING NAAR HET VOLK LUISTERT

PL-PARLEMENTARIËR WAIDOE: HET IS ZAAK DAT DE REGERING NAAR HET VOLK LUISTERT

Het is zaak dat de regering naar het volk luistert. Doet zij dat niet, dan zullen de protesten alleen maar toenemen. Dit zegt de Nickeriaanse parlementariër William Waidoe van de Pertjajah Luhur (PL).

Waidoe zegt dat de mobilisatiecampagne van de gezamenlijke oppositie voor het volksprotest op 20 mei vlot verloopt. Er  zijn al enkele structurenvergaderingen achter de rug en zijn er al een aantal bussen voor de PL-achterban geregistreerd om naar de stad te komen voor de protestmanifestatie.

Ook vanuit de andere districten zullen er een aantal bussen worden ingezet. Het assembleelid zegt duidelijk gemerkt te hebben dat de regering systematisch probeert het fundamenteel recht van burgers om te protesteren te onderdrukken. Zo is bij de eerste aanvraag voor het protest in Nickerie op 28 april pas om 11 uur vergunning verleend. Voor het protest van zaterdag 6 mei is dan weer geen vergunning verstrekt, met als reden de Nicopa Rally. De parlementariër is daarover niet te spreken.

De vier oppositionele partijen: de Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij (ABOP), de Nationale Partij Suriname (NPS), de Pertjajah Luhur (PL) en de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP), zijn druk doende via hun structuren bussen te regelen voor het volksprotest op 20 mei, die in Grun Dyari, het partijcentrum van de NPS wordt gehouden.

Inmiddels hebben andere groepen hun ondersteuning  toegezegd. Zo zullen leden van de Bond van Leraren (BvL) en de Alliantie voor Leerkrachten in Suriname (ALS) het vreedzame volksprotest op 20 mei ondersteunen. “We gaan niet als organisatie, maar als individuele burgers meedoen aan dit protest”, zegt Wilgo Valies, bondsvoorzitter BvL/ALS.

Ook de Partij voor Democratie en Ontwikkeling (PDO) onder voorzitterschap van Waldi Nain heeft aangegeven de protestmanifestatie te ondersteunen. “We willen verandering in de situatie. Het volk kan dit niet meer volhouden. Laat de president alvast optreden tegen de corruptelingen in zijn omgeving”, zegt Nain.

De gezamenlijke oppositie heeft de vorige week maatschappelijke groepen ontvangen voor een gesprek over de protestmanifestatie van 20 mei. Het gaat hierbij om het afdwingen van de onmiddellijke ombuiging van het beleid en de verdere verarming van het volk. Indien deze regering niet in staat is zulks te doen, zal ze het mandaat terug moeten geven, stelt de gezamenlijke oppositie.

UNITEDNEWS