REGERING DOET HANDREIKING EN VRAAGT STEUN MET PRIVATISERING STAATSBEDRIJVEN

REGERING DOET HANDREIKING EN VRAAGT STEUN MET PRIVATISERING STAATSBEDRIJVEN

De regering heeft geen andere keus dan de samenwerking met de private sector te intensiveren.

Met beperkte staatsmiddelen is zij niet bij kas om een aantal parastatale bedrijven draaiende te houden. Die zullen geheel of deels afgestoten worden naar de private sector. Het te investeren kapitaal van de particulieren zal een grote steun voor de fragiele economie betekenen.

Dit onderkent de regering in een dinsdag vrijgegeven verklaring. Daarin doet de regering een handreiking naar de particuliere sector met faciliteiten en ondersteuning wanneer de ongewenste staatsbedrijven zijn afgestoten. “Het gedeeltelijk of volledig privatiseren van staatsondernemingen bevrijdt niet alleen de broodnodige middelen voor overheidsinvesteringen, maar maakt ook een technisch sterker en moderner algemeen beheer van de ondernemingen mogelijk”, laat het Ministerie van Financiën in de verklaring weten. “De publieke sector managers kunnen groeien in de ervaring met public-private ondernemerschap en ons kader kan op een later tijdstip zelfstandig optreden en hierdoor de Surinaamse particuliere sector versterken.”

In de verklaring steekt de regering het niet onder stoelen en banken dat zij sukkelt met het financieel voeden van het log personeelsapparaat met salarissen en subsidies.

“De overheid draagt een enorme uitgavenpost aan ambtelijke salarissen en subsidies van instellingen. Ruim 65%-70% van de lopende uitgaven vallen hieronder.

Het is tevens gebleken dat binnen de subsidies aan instellingen de looncomponent zeer hoog is en deze een grote druk legt op de financiële huishouding van de entiteiten zelf. De aanpak zal zijn om kader gereed te brengen om in de nieuwe bedrijfsomgevingen van de public-private partnerships te kunnen functioneren. De aangetrokken investeringen en leningen voor de nationale ontwikkeling brengen ook meer en alternatieve werkgelegenheid”, aldus een verklaring van de regering over de privatisering van enkele staatsbedrijven en de nauwere samenwerking die daarbij gewenst is met de private sector.

UNITEDNEWS