HER-RIOLERING ZWARTENHOVENBRUGSTRAAT BEGINT VANDAAG

HER-RIOLERING ZWARTENHOVENBRUGSTRAAT BEGINT VANDAAG

Met de her-riolering van de Zwartenhovenbrugstraat is vandaag, woensdag, officieel een aanvang gemaakt. Het startsein van het project ‘Vernieuwing van de riolering van de Zwartenhovenbrugstraat’ werd gegeven tijdens een ceremonie op het terras van theater Thalia. De werkzaamheden zijn opgedeeld in verschillende fasen.

Voor de werkzaamheden in Blok 1 zijn zes maanden uitgetrokken. Dat deel beslaat de wegstrekking tussen Nassylaan en de Keizerstraat. Alle panden en kolken zullen op de nieuwe riolering worden aangesloten. Het werk is door de overheid gegund aan Baitali Group of Companies. Onlangs is met ondernemers van de Zwartenhovenbrugstraat een informatiesessie gehouden. Daarbij werden ze geïnformeerd over de activiteiten die er de komende maanden zullen plaatsvinden en welke overlast ze zouden kunnen ondervinden.

Bij het ingrijpend project zijn alle beanghebbenden nodig om het met succes te kunnen afronden, zegt Farsi Khudabux, algemeen directeur bij Baitali. Bij de rehabilitatie van deze weg wordt allereerst een lateraal riool aan weerskantenvan de straat aangelegd, waarop alle gebouwen en kolken aangesloten worden. Daarna wordt het hoofdriool in het midden van de weg aangelegd.

Om te voorkomen dat het verkeer stremming ondervindt heeft de afdeling Verkeer van het ministerie van Openbare Werken. Transport en Communicatie samen met het Korps Politie Suriname een omleidingsroute uitgestippeld. Volgens Khudabux zal Baitali een goed eindproduct opleveren. Het wordt een rioleringssysteem dat de komende 30 to 40 jaar moet meegaan.

UNITEDNEWS