SEMINAR DUURZAME LANDGEBRUIKSPLANNING WAAR INHEEMSE EN TRIBALE VOLKEREN LEVEN’

SEMINAR DUURZAME LANDGEBRUIKSPLANNING WAAR INHEEMSE EN TRIBALE VOLKEREN LEVEN’

Het Tropenbos Suriname organiseert op woensdag 19 april in het Courtyard by Marriott Hotel een ééndaags seminar over duurzame landgebruiksplanning in boslandschappen. Dit is gebaseerd op onderzoek dat Tropenbos sinds 2013 doet in het Boven-Suriname riviergebied tesamen met de Vereniging van Saamaka Gezagdragers (VSG) en de lokale bewoners.

Met ondersteuning van het Small Grant programma van de Amerikaanse ambassade in Paramaribo komen twee trainers over van het Natural Capital Project, aan de Stanford Universiteit, California, in de VS. Het Natural Capital Project heeft een methode ontwikkeld waarbij de ecosysteemdiensten die de natuur biedt op waarde wordt geschat zodat weloverwogen beslissingen kunnen worden genomen bij het aanwenden van de natuur voor duurzame ontwikkeling.

Niet in de minste plaats moet veel aandacht worden geschonken aan de Inheemse en Tribale volkeren die eeuwenlang in en met het oerwoud leven en in staat zijn te zorgen voor het behoud van het bos. Binnen de moderne maatschappij met continu oog voor economisch gewin kan het bos alleen voortbestaan als het verstandig wordt gebruikt en de verschillende structuren goed op elkaar zijn afgestemd.

Het seminar dat ook mede mogelijk wordt gemaakt door het WWF en het UNDP – Global Climate Change Alliance (GCCA+) programma in Paramaribo zal worden bijgewoond door vertegenwoordigers van de overheid, de NGO sector, instituten en enkele lokale bewoners. Er zal ook een beleidsdocument worden gepresenteerd gebasseerd op de bevindingen van Tropenbos Suriname en haar partners. Dit document zal worden omgezet in een bruikbaardere vorm voor de lokale bewoners en ook speciaal aan hen worden gepresenteerd om voort te bouwen op tot dusver geïmplementeerde activiteiten.

Aansluitend op het seminar vindt er een tweedaagse training plaats in het toepassen van de Natural Capital methode voor technische personen die werken met landgebruiksplanning. De Natural Capital methode wordt in verschillende landen toegepast en biedt een hulpmiddel in het vormen van een gezamenlijke visie voor ontwikkeling en besluitvorming waarbij de waarde van de natuur wordt ingecalculeerd. Dit kan leiden tot duurzame gebiedsontwikkeling waarbij diverse vormen van landgebruik in redelijke harmonie plaatsvinden met elkaar en met de natuur.

UNITEDNEWS