STANDARD & POOR’S VERLAAGT KREDIETWAARDIGHEID VENEZUELA

STANDARD & POOR’S VERLAAGT KREDIETWAARDIGHEID VENEZUELA

PRESIDENT MADURO VRAAGT HET VOLK OM GEDULD TE HEBBEN

De kredietwaardigheid van Venezuela wat het aflossen van buitenlandse schulden betreft is door Standard & Poor’s omlaag gebracht naar ‘D’ (default), wat aangeeft dat het land niet aan zijn aflossingsverplichtingen kan voldoen.

Het land was maandag na het verstrijken van een dertig daagse grace period niet in staat de aflossing van twee obligatieleningen van totaal US 200 miljoen dollar te voldoen. Dat heeft Stand & Poor’s in een verklaring aangegeven.

Het besluit volgde na urenlange onderhandelingen tusse de Venezolaanse regering en internationale crediteuren maandag in Caracas. De ontmoeting heeft niets opgeleverd. “We hebben twee kredietratings naar ‘D’ (default) bijgesteld en we hebben de lange termijn deviezenkredietrating omlaag gebracht naar ‘SD’ (selective default)”, zegtt Standard & Poor’s. Zij is de eerste kredietwaakhond die de positie van Venezuela heeft gedegradeerd.

De Venezolaanse regering heeft geen concrete voorstellen gepresenteerd hoe zij van plan is haar schuld af te lossen. De totale buitenlandse schuld bedraagt US 150 miljard dollar.

Volgens kredietverschaffers heeft de regering maandag tijdens de meeting alleen aangegeven dat ze kleine werkgroepen gaat instellen om met herschikkingsvoorstellen te komen voor de korte- en middenlange termijn. Concrete voorstellen werd niet op tafel gelegd.

S&P zegt dat ze naar alle waarschijnlijkheid elk herschikkingsmodel van Venezuela zal beschouwen als “wanbetaling” aangezien het land onvoldoende deviezen heeft om aan zijn betalingsverlichtingen te voldoen. Voorts zullen volgens S&P de sancties van de VS tegen Venezuela en regeringsleden zeer waarschijnlijk uitmonden in langdurige en moeilijke onderhandelingen met obligatiehouders.

Behalve de aflossing van de twee obligatieleningen heeft Caracas ook bij vier andere schuldaflossingen een betalingsachterstand. Hier is de grace period van 30 dagen echter nog niet verstreken. Als niet betaald wordt zal ook hier de kredietwaardigheid teruggebracht worden naar ‘D’, waarschuwt Standard & Poor’s. Bij deze vier leningen gaat het om een totaalbedrag van US 420 miljoen dollar dat moet worden afgelost.

UNITEDNEWS