STUDIERICHTING BEDRIJFSKUNDE ADEK 20 JAAR

STUDIERICHTING BEDRIJFSKUNDE ADEK 20 JAAR

De studierichting Bedrijfskunde van de Anton de Kom Universiteit (ADEKUS) bestond zaterdag 20 jaar. Er werd stilgestaan bij dit heugelijk moment en de bijdrage die deze studierichting heeft geleverd aan het kweken van wetenschappelijk kader op management niveau.

Van het moment werd gebruik gemaakt om de masterstudie Bedrijfskunde te lanceren via het Institute for Graduate Studies & Research (IGSR).

Maurice Roemer, directeur van verzekeringsmaatschappij Self Reliance en zelf bedrijfseconoom, hield een presentatie over het belang van berdrijfskunde en wat het arbeidsmarkt verwacht van studenten die afgeleverd worden. Van belang is volgens Roemer dat de bedrijfseconoom in staat moet zijn om na de studie direct aan de slag te kunnen gaan. Er wordt een zekere mate van directe inzetbaarheid verwacht. “Als een student is afgestudeerd dan is men blij dat men eentje in het bedrijf krijgt die inderdaad in staat is een aantal dingen te doen”, zegt Roemer. Vaardigheden en competenties zijn daarbij zeer belangrijk. De uitdaging voor de universiteit is dan ook om praktisch gericht studenten af te leveren. De opleiding zal kritisch naar zichzelf moeten kijken en constant aan zelfevaluatie doen. “De vraag die je zou kunnen stellen is: is de opleiding in staat om een bedrijfskundige op academisch niveau af te leveren die de noodzakelijk interne en externe oriëntatie kan waarmaken op basis van de ingrediënten die in het curriculum zijn opgenomen”, aldus Roemer.

UNITEDNEWS