UITZENDBUREAUS MOETEN ZICH VANAF 2 OKTOBER HOUDEN AAN STRENGE VERGUNNINGSVOORWAARDEN

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Alle uitzendbureaus moeten ingaande 2 oktober een vergunning hebben om werkkrachten te mogen aanbieden op de arbeidsmarkt.

In de vergunningsvoorwaarden zijn scherpe eisen gesteld die de werknemers moet beschermen tegen uitbuiting. De wet is enkele maanden terug goedgekeurd in De Nationale Assemblee (DNA) nadat een reeks van incidenten zich hadden voorgedaan en woekercontracten aan het licht kwamen die uitzendbureaus bommen geld opleverden ten koste van het aangeboden personeel die genoegen moest nemen met een habbekrats en slechte secundaire voorwaarden.

Het Ministerie van Arbeid is belast met het verlenen van de vergunningen. De afgelopen weken heeft het ministerie informatiesessies gehouden met het bedrijfsleven om hen te informeren over het nieuw beleid en de vergunningsvoorwaarden. De afgelopen week zijn ook de uitzendbureaus geïnformeerd. De bedrijven werden in de gelegenheid gesteld om opheldering te vragen over eventuele onduidelijkheden over het nieuw beleid en de vergunningsvoorwaarden.

De wet Ter Beschikkingstelling van Arbeidskrachten door Intermediairs is in februari dit jaar kamerbreed aangenomen in de Nationale Assemblee. Met algemene 34 stemmen is er een sterk signaal gegeven door de volksvertegenwoordiging dat het slecht gesteld is met uitzendkrachten waarbij uitbuiting de boventoon voert.

Naast de rechten van de uitzendkrachten zijn er ook duidelijke plichten opgenomen waaraan de werknemer zich zal moeten houden ten einde een beroep te kunnen doen op die rechten.

 Het fenomeen van uitzendwerk en contractarbeid in Suriname vindt zijn oorzaak in de toenemende concurrentie en globalisering in de wereld vanaf het einde van de vorige eeuw. Sindsdien begonnen niet-traditionele arbeidsrelaties steeds meer gecompliceerde vormen aan te nemen. Uitzendwerk is bedoeld voor tijdelijk werk, hoge seizoenpieken, of als opstap naar een vaste dienstbetrekking.

Echter is gebleken dat puur om winstoogmerk een aanzienlijk deel van de uitzendbureaus en inleenbedrijven, uitzendwerk hebben gebruikt omwille van goedkope arbeidskrachten. Soms gebeurde dat met de bedoeling om vaste werknemers van bedrijven te vervangen. Over het algemeen worden niet eens basale arbeidsrechten toegekend aan uitzendkrachten.

UNITEDNEWS

 

Comments