VERHOGEN IMPORT TARIEF KIP NIET VOLDOENDE LOCALE SECTOR TE BESCHERMEN

0

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

PARAMARIBO – De verhoging van het importtarief voor buitenlandse kip van 20 % naar  40 % is bij lange na niet voldoende om de locale markt te beschermen.  

Bij de debatten in De Nationale Assemblee blijkt dat er veel meer gedaan zal worden om de eigen Surinaamse sector tenminste concurrerend te laten zijn. Volgens minister Stephen Tsang  van Handel Industrie en Toerisme (H.I&T)is het nu en in de nabije toekomst niet mogelijk dat de Surinaamse kip de import kip met goedkope prijzen kan beconcurreren. Daarvoor is de lokale markt veel te klein, wordt er te weinig geproduceerd en zijn er tal van andere aspecten die het onmogelijk maken dat de Surinaamse kip goedkoper is dan die van het buitenland. De verhoging is gisteravond officieel bekrachtigd door het parlement met algemene 27 stemmen voor , 1 stem tegen en 1 onthouding. Coalitielid Celcius waterberg die vindt dat deze verhoging de sector niet ten goede komt en kip onbereikbaar zal maken voor de gemeenschap heeft niet deelgenomen aan de stemming.

Tsang benadrukt dat met de aanname en de tariefsverhoging het niet betekent dat kip in de handel nu duurder zal worden. De importtariefverhoging is al effectief sinds in augustus van het vorig jaar het is toegekend door de regering en er al een prijsverhoging per kilo van kip is ingegaan. Om de lokale kip te kunnen laten concurreren met de buitenlandse kip, zal zoals in andere landen van de Caribische regio het geval is het importtarief gebracht moeten worden naar 100 procent. Echter zal Suriname hiervoor moeten gaan onderhandelen met de Caricom als met de Wereldhandelsorganisatie (WTO). De grens voor importtarief voor kip is bij de Caricom 40 % en bij de WTO 20 procent. Suriname is in onderhandeling met deze internationale organisatie om inderdaad ook de 40 % te kunnen handhaven. Verschillende leden van het parlement hebben donderdag tijdens de openbare vergadering er op gewezen dat er veel meer beleid nodig zal zijn om de lokale kipproductie weer die plaats te geven die het heeft gehad in de jaren negentig voordat, na een schaarste, de import van kip de markt ging beheersen.

De lokale productie van kip in Suriname blijkt, zeker in de regio en daarbuiten de laagste te zijn. Er zal een strategisch plan gemaakt moeten worden om de productie te stimuleren.

De verhoging van 20 % naar 40 % die bedoeld was om de productie te stimuleren heeft averechts gewerkt. Tsang zegt dat juist de prijs van lokale kip verder omhoog is gegaan terwijl de productie hetzelfde is gebleven en de export niet op gang is gekomen. De bijdrage van de sector aan de totale pluimvee sector is slechts 1,5 tot 2 %. De grote uitdaging waar de regering en de sector voor staat is hoe de kostprijs verder omlaag te brengen. Het lid Raymond Sapoen (afsplitsing van de PL) zegt dat de importtariefsverhoging slechts een aspect is. Het in evenwicht brengen van de sector met de import zal volgens hem in de komende 5 tot 10 jaar niet mogelijk zijn. Om dat te kunnen bereiken zal inderdaad Suriname ondanks de strenge WTO-regels haar lokale productie moeten beschermen.  Aspecten die echter dringend van belang zijn en in het strategisch plan opgenomen moeten worden zijn, het creëren van werkgelegenheid in de sector door verhoogde productie, compensatie aan de sector, het instemmen met risicodeling door de overheid, training en het ter beschikking hebben van faciliteiten zoals slachthuizen.

Een aspect die zwaar weegt is het hebben of produceren van eigen voer in Suriname.  Het lid Krishna Mathoera (VHP), zegt dat nog bewezen moet worden dat de lokale kip gezonder is dan de importkip. Dit lid wilde van de regering weten hoeveel van de SRD 44 miljoen die de regering verdient aan de pluimvee sector terug vloeit middels de genoemde aspecten. De regering heeft beloofd met de al genomen stappen harder te werken om de sector verder te accommoderen. Het uiteindelijk streven van de regering is om evenwicht te brengen tussen de lokale productie en de import.

UNITEDNEWS