VOORTBESTAAN RIJKE MARRON CULTUUR BELANGRIJK VOOR NAGESLACHT

VOORTBESTAAN RIJKE MARRON CULTUUR BELANGRIJK VOOR NAGESLACHT

Het ‘Kibiiwikoni marron research center’ organiseert op zaterdag 27 mei een seminar. Net als vorig jaar staat onze missie om het bewustzijn en de waardering van de marron cultuur te verhogen, deze dag centraal.

Dit jaar wordt er opnieuw, vanuit een vernieuwende en multidisciplinaire context, gekeken naar het thema. De nadruk wordt gelegd op het laten voortbestaan van deze rijke marron cultuur. Voor deze dag zijn er nationale en internationale sprekers uitgenodigd, die vanuit verschillende disciplines (geschiedenis, architectuur, antropologie en archeologie) en hun eigen expertise het publiek zullen meenemen in hun belevingswereld.

De sprekers zullen samen met het publiek kijken naar de marron cultuur vanuit het verleden, het heden en de toekomst, door deze tezamen te bestuderen, nationaal en internationaal te verbinden en toegankelijk te maken. Op deze manier hoopt het’ Kibiiwikoni marron research center’ , dat deze dag een drijfveer kan zijn voor een cultuur die levend moeten blijven, door vanuit haar eigenwaarde een plek toe te eigenen in de moderne en geglobaliseerde wereld.

Info sprekers zijn: Architect Paul Amoksi , hij zal het seminar openen door te praten over de bouwstijl van de traditionele en huidige marron cultuur.

Alex van Stipriaan, hoogleraar Caraïbische geschiedenis, zal het hebben over de ontwikkelingen die de marron cultuur heeft meegemaakt vanuit de geschiedenis tot het heden.

Archeoloog en docent op het ADEKUS Cheryl White zal doormiddel van haar achtergrond inzicht bieden in hoe materieel erfgoed vanuit de marron cultuur behouden kan worden voor de toekomst.

Braziliaanse antropoloog Olivia Maria Gomes da Cunha zal praten over haar jarenlange onderzoek naar de gemeenschap van Moengo. In haar onderzoek focust ze op de verbinding tussen de oude marron tradities en de hedendaagse tradities vanuit de culturele antropologie.

Professor Tom Van Wing is de voorzitter van LOCI, een trans disciplinaire onderzoeksgroep en open-kennisnetwerk voor uitdagingen in ontwikkelingsthema ‟s. LOCI streeft er naar een brug te slaan tussen vormen van kennis die uiteen worden gedreven door specialisatie. Zoals het spanningsveld tussen tradities en vernieuwing en, tussen globalisering vs. lokale slagkracht.

David Redon, directeur van het Ministerie van Cultuur en Communicatie in Frans-Guyana zal zicht bieden in het restaureren en reconstrueren van traditionele marron architectuur in Frans-Guyana.

Marcia “Kim” Douglas is kapitein van het marron stadje “Charles Town”, waar veel toeristen komen om te kijken naar de marron erfgoed. In haar lezing zal ze vertellen hoe er doormiddel van erfgoed-toerisme deze cultuur behouden kan worden. ook zal ze haar kennis delen over het leven van de marrons in Jamaica.

Deze innoverende dag zal worden afgesloten door Tom Joekoe, kapitein van het dorp “ManjaBong”. Als traditionele gezagvoerder van zijn dorp zal Kapitein Joekoe zijn bevindingen over de ontwikkeling die de marron cultuur is ondergaan met ons delen. Volgens Kapitein Joekoe is er een grote kloof ontstaan tussen het leven van de marrons nu en de traditionele levensstijl, die tevens behouden moet worden.

UNITEDNEWS