NOB GAAT NEXT LEVEL ALS FONDSENBEHEERDER

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

De Nationale Ontwikkelingsbank (NOB) heeft na 17 jaren eindelijk een Raad van Commissarissen (rvc). Hiermee is de structuur van governance bij de NOB volledig in place en kan de bank nu een centrale rol spelen als beheerder van alle fondsen die bij haar liggen.

Voorheen hadden die fondsen een eigen bestuur. Nu de NOB een eigen rvc heeft kan zij werken aan het voorkomen van versnippering en krijgt binnenkort meer mandaat om zelf initiatieven te ondernemen. Alle kennis en kunde is in huis, ook dankzij de professionals die in de nieuwe rvc zitten. Met een vermogen van SRD 148 miljoen is de NOB in staat om zelf fondsen in het leven te roepen ter stimulering en ontwikkeling van het ondernemerschap en andere institutionele processen.

Hoewel de bank de afgelopen 17 jaren in haar functioneren geen belemmering ondervond vanwege het ontbreken van een rvc, is het volgens directeur Wonnie Boedhoe beter voor de effectiviteit en ter voorkoming van een onoverzichtelijke situatie.

“Ik ben hier gekomen in 2005 en ik heb niet echt een bank aangetroffen. Er was geen rvc en dat is natuurlijk het eerste waarmee ik begon omdat een rvc ongelofelijk belangrijk is in je governor structuur en wil je natuurlijk niet als een joker aangezien worden. Dus dan moet je natuurlijk als ontwikkelingsbank in ieder geval wel de Government-aspecten in orde maken”, zegt Boedhoe.

De NOB gaat zich nu extra concentreren op twee fundamentele activiteiten: bedrijfsinvesteringen in Suriname en investeringen in human capital.

Wat het laatste betreft verstrekt de NOB studiefinanciering aan studenten van het hoger onderwijs en op academisch niveau. Anno 2018 hebber er cumulatief ongeveer 4000 studenten in binnen- en buitenland gebruik gemaakt van de studiefinanciering en zijn reeds 145 verschillende studies geregistreerd. Met deze faciliteit heeft de NOB zeker 21 bedrijven en opleidingsinstituten gefinancierd die de collegegelden nodig hebben om hun bedrijven draaiende te houden.

Met betrekking tot investeringen in Suriname heeft de NOB een uitgestrekt werkgebied. Het gaat onder andere om investeringskredieten voor capaciteitsvergroting, financiering van marktonderzoekingen, toegang tot een garantiefonds voor bedrijfskredieten en steun aan bedrijven voor het schrijven van jaarrekeningen. Opvallend is ook de samenwerking die er is met de Surinaamse Unie van Accountants (SUVA) om in Suriname een gezaghebbende accountantsopleiding te starten.

In de termijnplanning ligt een schakelrol in het werkgebied van Investsur.

Dat is de investeringsarm van de overheid die binnenkort geproclameerd wordt. “Ik heb een afspraak met Investsur. Daar komen de grote investeringsinitiatieven binnen, dus de zogenaamde Foreign Direct Investments. Elke Foreign Direct Investment heeft kleine bedrijven als toeleveringsbedrijven nodig. We gaan die samenwerking ook aan om te zeggen: Wat komt er binnen? Wat kunnen we zelf met onze kleine- en middelgrote bedrijven als toeleveranciers van die grote? Dat zijn allemaal werkafspraken die er nu al lopen”, aldus de NOB-directeur over de grote sprongen die bank binnenkort zal maken. De installatie van de nieuwe rvc heeft de weg vrijgemaakt om harder te kunnen aanpakken.

UNITEDNEWS

 

 

 

Comments