ONTMANTELING BIJ SURALCO VERONTRUST OPPOSITIE

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

PARAMARIBO – De ontmanteling van opstallen op de plant van de Suralco, was dinsdag aanleiding voor felle discussies in de Nationale Assemblee.

De oppositie die deze ontwikkeling zorgelijk vindt eiste dat de regering en wel de president naar het parlement werden gehaald om uitleg te geven wat er gaande is en ook om eerder beloofde informatie aan het parlement te geven. Het koste assemblee voorzitter Jennifer Geerlings – Simons nogal wat moeite de leden ervan te overtuigen dat deze kwestie met alle voorzichtigheid moet worden aangepakt. Zij informeerde het parlement van vice president Ashwin Adhin vernomen te hebben dat de regering een brief gestuurd naar de volksvertegenwoordiging. De brief heb ik nog niet onder ogen gehad, maar het parlement zal deze week, op donderdag in huishoudelijk verband bijeen komen om deze kwestie te bespreken, met of zonder brief”, beloofde Simons. Volgens de oppositie gaat het niet meer alleen om informatie over de voortgang van de bauxiet sector en de gemaakte afspraken met Alcoa, de moedermaatschappij van de Suralco, maar heeft de ontmanteling deze kwestie een spoedeisend karakter gegeven.

De VHP-parlementariërs Asiskoemar Gajadien, Mahinder Jogi en hun fractieleider Chandrikapersad Santokhie wezen Simons er op dat het parlement ten aanzien van de Suralco duidelijke standpunten heeft ingenomen. De regering heeft wel beloofd informatie te komen geven over de gesprekken, maar gezien de ontmanteling stel ik voor dat we als parlement alvast een besluit nemen”, vond Gajadien. Simons vindt echter dat er meer speelt dan alleen de ontmanteling en dat deze nieuwe ontwikkeling niet op zich zelf staat en vooral niet een aangelegenheid is waar het parlement een direct besluit over kan nemen.

“wachten op de regering is alsof we het zien gebeuren en er niets aan doen”, zegt Santokhie. Simons bleef echter bij haar standpunt dat deze kwestie volgens de gemaakte afspraken afgewikkeld moet worden.

Jogi vindt het meer dan genoeg dat in de kwestie Suralco, de regering steeds weer het parlement buiten spel zet. Eerder toen de regering en de Suralco in een Memorandum of Understanding afspraken hadden gemaakt over de Brokopondo overeenkomst en daarmee ook de Afobaka dam is de regering resoluut terug gefloten door het parlement. “Het is belachelijk dat de president niet eens met de voorgestelde wijzigingen van de overeenkomst naar het parlement komt”, vindt Jogi. Ronnie Brunswijk van de ABOP, die vindt dat de situatie totaal is gewijzigd eiste van Simons de openbare vergadering te schorsing en de regering te laten halen, waarna een besluit kon worden genomen.

“Ik ben het met de leden eens dat het parlement niet tijdig en onvoldoende is geïnformeerd door de regering, maar we gaan deze zaak afhandelen volgens de gemaakte afspraken. We zijn echter als parlement niet in de positie nu een besluit te nemen en de Suralco op te dragen dat zij moet stoppen met de ontmanteling. Dat is een aangelegenheid van de regering. Wij moeten ons uitsopreken over de Brokopondo overeenkomst en niet over de ontmanteling’, meent Simons.  Haar fractiegenoot Amzad Abdoel zegt dat de ontmanteling geen nieuws meer is. “deze kwestie heeft de parlementaire commissie al lang bereikt. Wij hebben daarom toen voorgesteld om een gesprek te hebben hierover met de minister van Natuurlijk Hulpbronnen en de districtscommissaris van Para, maar de oppositie heeft dat toen afgewezern en wilde dat de regering het parlement komt informeren. Dat zal nu dan ook gebeuren”, zegt Abdoel.

UNITEDNEWS