PARLEMENTARIERS CARIBISCH GEBIED MOETEN ZICH MEER INZETTEN TEGEN KLIMAATSVERANDERING

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

De 3 grootste producenten van broeikasgassen zijn goed voor 50% van alle CO2-uitstoot. Het gaat om China, de Verenigde Staten van Amerika (VS) en de Europese Unie (EU). De 10 grootste vervuilers vertegenwoordigen bijna 75% van alle uitstoot. De bijdrage van het Caribisch Gebied aan de CO2-uitstoot is vrijwel te verwaarlozen, maar deze landen zijn het meest kwetsbaar voor de gevolgen.

Het is tijd dat deze kleine economieën druk op de wereldmachten zetten om hun verantwoordelijkheid te nemen en de uitstoot van emissies te verlagen.

Dit is de rode draad van de Regional Seminar on climate change and disaster risk reduction for Parliaments of the Caribbean dat gehouden wordt Paramaribo. Parlementariërs uit de regio denken samen na over een gezamenlijk opgetreden op internationale podia om hun kwetsbaarheid te minimaliseren door onder andere de grote vervuilers te confronteren. Onderling wordt er ook kennis uitgewisseld over hoe de handen in elkaar te slaan om bij natuurrampen. Daarbij wordt meegenomen om de schade van rampen tot een minimum te beperken.

DNA-voorzitter Jennifer Geerrlings-Simons, gastvrouw van het seminar, laat er geen twijfel over bestaan dat zij niet blij is met de opstelling van de grote vervuilers. Zij zegt dat de parlementen in de regio een belangrijke rol te vervullen hebben binnen het geheel door druk op hun regeringen uit te oefenen om regels vast te stellen die klimaatsverandering aan te vechten. Ook moeten zij hun regeringen ondersteunen en aanmoedigen om druk uit te oefenen op andere landen voor naleving van het Parijsakkoord.

Op de klimaatconferentie van Parijs is in 2015 afgesproken om de bovengrens van 2 graden opwarming ten opzichte van het pre-industriële tijdperk voor het eerst in een juridisch instrument vast te leggen. Bovendien wordt het streven vastgelegd om de opwarming beperkt te houden tot 1,5 graad.

Verder moet er snel een eind komen aan het gebruik van fossiele brandstoffen aangezien dit een belangrijke oorzaak is van de overmatige CO2-uitstoot. Deze afspraken dreigen mis te lopen omdat vooral de machtige industrielanden hun financieel-economische belangen voorop willen stellen. De VS is zelfs uit het Parijsakkoord gestapt.

UNITEDNEWS

Comments