SLACHTOFFERS POLITIEK GEWELD STEUNEN NATIONALE GEBEDSWEEK

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

 Het Comité Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld ondersteunt de Nationale gebedsweek dat georganiseerd wordt door de Nationale Commissie ter Herdenking van 40 jaar Staatkundige onafhankelijkheid. Dit laat het Comite vandaag weten in een persbericht.

“Het idee om gezamenlijk als land de Here God aan te roepen voor herstel van ons land, past helemaal in het streven van het Comité om in eenheid verder te gaan met de opbouw van dit land. Wanneer de Heer zich beweegt om invloed uit te oefenen over  een natie, gaat het Hem niet om het land op zich, maar om het hart van de inwoners. Hij ziet naties meer in het licht van culturen, gebruiken en gedragingen”, aldus het schrijven.                    

Het Comité doet in het bericht daarom een oproep aan alle rechtgeaarde Surinamers in alle geledingen van de samenleving in binnen- en buitenland om dit initiatief te ondersteunen en te bidden voor het Surinaams volk. “Bidt u in het bijzonder voor alle leiders in de ruimste zin des woords,” vraagt het Comité.

Ter overdenking geeft de organisatie het volgende mee:

Niemand, die in God gelooft en op Hem vertrouwt,
zal in Hem teleurgesteld worden.                                                 

De HERE is goed en graag bereid hun, die dreigen te verdwalen,            de juiste weg te tonen.Hij zal de beste weg die men maar kiezen kan, tonen aan hen die zich in hun afhankelijkheid tot Hem richten.   

Als wij Hem dan gehoorzamen, zal elk pad waarop Hij ons leidt, getooid zijn met Zijn liefdevolle goedheid en waarheid.
De vriendschap met God is uitsluitend voor hen, die Hem eerbied bewijzen.


Alleen zij zullen de geheimen, verborgen in Zijn beloften, leren kennen.
Ik kijk voortdurend op naar de HERE om Zijn hulp te vragen;
want alleen Hij kan mij redden. O God, wilt U Suriname bevrijden uit alle moeilijkheden?

Moge de liefde van God komen over dit volk. God zij met ons Suriname!

Persbericht

 

Comments