SURINAAMSE GESCHIEDENIS DOOR SURINAAMSE OGEN

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Op 16 april vond de launch plaats van het Instituut voor Dekolonisatie van Suriname: Dekosur. In de Royal Ballroom van Hotel Torarica presenteerde het Instituut haar doelen voor dekolonisatie van de moderne geschiedschrijving over Suriname (1940-heden) en werd door initiatiefnemer Sandew Hira het ontstaan van Dekosur toegelicht.

Hira merkt op dat de geschiedenis vaak meerdere versies kent van wat er gebeurd is. In de literatuur overheerst echter de eurocentrische visie die gepresenteerd wordt als de enige mogelijk visie. Hij gaf het voorbeeld van de gebeurtenissen van rond de 8 Decembermoorden. Hierover bestaan twee visies – één die het concept van moord gebeurt en een ander die het concept van politiek geweld gebruikt.Beide visies moeten een plek krijgen in de geschiedschrijving van Suriname. Die pluriforme benadering is kenmerkend voor de dekoloniale methode van geschiedschrijving.

Ambassadeur Harvey Naarendorp, die de President vertegenwoordigde, verwoordde het als: “We moeten vormgeven aan het eigene. Dekolonisatie moet niet anti-Nederlands zijn, maar pro-Suriname.” Minister Ferrier sloot hierbij aan door de belangrijke rol van onderwijsvernieuwingen aan te kaarten. Eentje die gericht is op talentontwikkeling van het eigene.

Dekosur zal zich de komende drie jaren bezighouden met wetenschappelijk onderzoek naar de moderne geschiedenis van Suriname. Het resultaat moet een zesdelige encyclopedie zijn van 1.000 pagina’s per deel. De resultaten kunnen gebruikt worden door maatschappelijke organisaties, studenten, onderzoekers en beleidmakers.

Het Instituut zal ook zorgen voor awareness door het gehele land door middel van het organiseren van informatiebijeenkomsten en debatten, deelname aan internationale conferenties en het organiseren van een internationale conferentie over dekolonisatie in Suriname.

Ginmardo Kromosoeto, die als directeur van de Surinaamse Post Spaar Bank het project geadopteerd heeft ter viering van het 140-jarig bestaan van de bank, zei: “We wilden een bijzonder project ondersteunen ten dienste van de gehele gemeenschap. Voor mij is de 6-delige encyclopedieserie een landmark building, iets dat we achterlaten voor de volgende generaties. Dat past bij ons als oudste bank van Suriname”.

PERSBERICHT DEKOSUR