SURINAMERS MOETEN ABSOLUUT ANDERS OMGAAN MET HET MILIEU

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Foto|Nationaal Milieucoördinator Winston Lackhin

“Wat we hebben aan natuur en het milieu is in de eerste plaats niet voor de buitenlanders, maar van ons en niet alleen om er van te leven maar om te overleven, zegt Surinamers nationaal milieu coördinator Winston Lackhin.

Hij benadrukt dat Suriname vrijwel het meest rijkste land in de wereld is aan natuurschoon, met rijkdommen die ingezet kunnen worden om de economie van het land een bredere en diepere impact te geven, maar anderzijds ook het meest bedreigde land voor de gevolgen van het opwarmen van de aarde. “Ik wil daarom dan ook een beroep doen op elke Surinamer bewuster om te gaan met deze waarde die we hebben”, zegt Lackhin. Vanuit het nationaal milieu coördinatiecentrum dat is gehuisvest op het Kabinet van de president, komen er dit jaar dan ook gerichte actiepunten. Naast wetgeving die al in voorbereiding is en de belangrijkste namelijk een milieuraamwet die al bij het parlement ligt, zal de bewustwording van de burgers sterk worden beïnvloed. Die bewustwording moet tevens bijdrage aan een breed draagvlak voor milieu en natuurbescherming. Milieu en natuur worden onderdeel van het curriculum van het onderwijs vanaf de basisschool en worden wordt milieu direct verbonden aan het toerisme en cultuur. Terugkijken op 2018 zegt Lackhin dat Suriname niet alleen nationaal directe doelen en voornemens heeft maar internationaal belangrijke stappen heeft gezet.

Als wij 2018 inkijken gaat onze blik terug naar 2017 waar Suriname bij de Verenigde Naties de meest belangrijke commitment heeft gemaakt om onze positie die we in de wereld hebben als meest beboste land ( 93 procent), dat rijk is aan belangrijke eco – en biedsystemen, vast te houden en te beschermen.

In de eerste plaats voor ons zelf maar ook om de belangrijke rol die we voor de wereldgemeenschap hebben om mee te werken aan het bestrijden van klimaatverandering”. Suriname staat, door haar lage kusstrook op de eerste plaats van de 10 meest bedreigde landen die getroffen kunnen of zullen worden door de gevolgen van de klimaatverandering, die mede wordt veroorzaakt door het vernietigen van de natuur en het milieu.

Maar de commitment en de voornemens voor 2019 kunnen volgens Lackhin alleen gerealiseerd worden door met andere landen samen te werken. De toezegging van Suriname staat dan ook niet los van de voorwaarde dat Suriname dringend behoefte heeft aan technische assistentie, financiën en politieke samenwerking. “In 2018 hebben wij op verschillende internationale podia ons technisch als politiek verhaal gebracht. Wij hebben een SMART gedachte gelanceerd als een mogelijkheid om ook economische voordelen te behalen.

Op een van die momenten, in Latijns Amerika is Suriname met het voorstel gekomen samen met landen die in een soortgelijke positie als Suriname verkeren ( landen met natuurwaarden voor de wereld) een front te vormen om te onderhandelen met fondsen en landen die zowel technische als financiële middelen hebben. “het is ondanks het wereldprobleem toch niet gemakkelijk om financiën en technische middelen los te krijgen”, zegt Lackhin. Suriname heeft dit front bijeen weten te krijgen en wordt  van 11 tot en met 15 februari, in Paramaribo de eerste bijeenkomst van deze groep gehouden in een ‘High Level conferentie waar over onder andere onderhandelingsstrategieën gesproken gaat worden. Het forum vaart niet langer alleen op het kompas van de rijke of invloedrijke landen, maar zal zelf met een SMART plan te komen waarin zowel bescherming van de natuur als ook de eigen economische ontwikkeling gepaard gaat.  Op deze conferentie zullen bedreigende aspecten die klimaatverandering stimuleren op de agenda worden geplaatst. Het gaat om Houtkap, de grootschalige landbouw en de kleinschalige mijnbouw waar het gebruik van kwik een ernstige bedreiging is voor de natuur. Met een percentage van 0,02 procent is de ontbossingsgraad in Suriname volgens Lackhin te verwaarlozen. Echter is dat toch een belangrijk agendapunt voor het land. Ontbossing zal in de toekomst niet anders kunnen dan dat het  economische ontwikkeling moet bevorderen. Omgaan met natuur en beschermde gebieden zal vanaf dit jaar bij wet worden vastgelegd. Bij De Nationale Assemblee ligt intussen een milieuraamwet. “Deze wet is voor ons erg belangrijk. Het regelt tot in de details hoe we met onze natuur moeten omgaan. Bij de uitvoering hiervan zullen belangrijke instituten en ministeries als ook het Nationaal instituut voor Milieu en Onderzoek (NIMOS) worden betrokken”, zegt de Milieucoördinator.

 

 

 

 

 

 

 

Algemeen directeur van het NIMOS, Cedric Nelom(zie foto boven) zegt dat in dit jaar het instituut een nog actievere rol gaat vervullen als het gaat om de technische uitvoering van haar taken. Er is intussen instrumentarium aangeschaft om lucht en geluid metingen te doen. “Wij gaan verder met het maken van technische voorbereidingen zoals hoe Suriname invulling zal moeten geven aan nationale en internationale milieu verdragen, zoals het Parijs Akkoord van 2015 en andere conventies. Het NIMOS zal zich verder institutionaliseren op vooral haar juridische en technische aspecten. Nelom die op een lijn staat als het gaat om meer bewustzijn onder de gemeenschap hamert er op dat het gebruik van plastic zwaar moet worden teruggebracht. “Wij zullen als milieu instituut de komende periode hierop veel meer over laten horen”, zegt Nelom.

UNITEDNEWS

 

 

 

Comments