SURPOST GAAT GEBUKT ONDER FALEND BELEID

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Het gaat niet goed met het staatspostbedrijf Surpost.

Falend beleid en staking van het personeel nekken de organisatie. Ook voelt het personeel zich verraden door Marcelino Nerkust die is afgevaardigd om haar belangen te behartigen als lid van de Raad van Commissarissen (RvC). Volgens de vakbond heeft Nerkust het personeel in de steek gelaten en is nergens te bespeuren. De bond heeft om zijn ontslag en die van directeur John Power gevraagd, maar daarvan is niks van terechtgekomen. Nerkust is persoonlijk aangeschreven om terug te treden zodat het personeel een andere vertegenwoordiger kan afvaardigen naar de RvC, maar ook daaraan is geen gehoor gegeven.

De bond sleepte de directie naar de groene tafel om verbetering van de rechtspositie van de werkers te vragen. De rechter kon meegaan met de eis van de bond en zijn er deadlines afgesproken voor uitvoering van het vonnis. De directie heeft zich echter niet gehouden aan de deadline en legt haar eigen voorstellen nu op tafel. Zo is de directie pas bereid om het salaris van SRD 1000 per werknemer en 250% aan secundaire voorzieningen te betalen als 88 werknemers worden ontslagen.

Volgens Walther Uiterloo, secretaris van de Dienst der Posterijen Werknemersorganisatie (DPWO) is het niet langer mogelijk om met de huidige directeur te werken.

“Het bepaalde in 5.1 van het vonnis zegt dat Surpost is veroordeeld om binnen één week na betekening van het vonnis in onderhandeling te treden met de vakbond over het wensenpakket. De directeur is niet in onderhandeling getreden met de vakbond. Integendeel heeft de directeur aan ons een enveloppe overhandigd waarin hij een tegenbod voorstelt. Een tegenbod dat rijkelijk laat is, omdat dat tegenbod reeds gedurende de periode 10 mei 2019 tot en met 16 mei 2019 moest zijn gebeurd. Dus de directeur heeft niet voldaan aan het bepaalde in 5.1 van het vonnis”, constateert Uiterloo.

Het betreurt het ongerief dat cliënten van Surpost momenteel ondervinden vanwege de halsstarrige houding van de directie.

“Brieven worden door de bestellers niet bezorgd. Pakketten worden aangeleverd op Zanderij, maar komen keurig terug, omdat Surpost kennelijk ook niet heeft voldaan aan zijn betalingsverplichting. Het wemelt van klachten op de afdeling Klantenservice. De klachten kunnen maar niet worden behandeld.  Mensen verwachten brieven van de Nederlandse Ambassade en de Amerikaanse Ambassade met visumaangelegenheden. Mensen moeten middels deurwaardersexploten hun vonnissen laten uitvoeren. Die brieven liggen allemaal de afdeling Expeditie. Ze worden niet behandeld, omdat het personeel aldaar in beraad is”, legt de DPWO-secretaris uit.

Tijdens de Begrotingsbehandeling 2019 zei Financiënminister Gilmore Hoefdraad gauw in dialoog te zullen treden met de DPWO en de directie; dat was op 6 juni. Het gesprek met Hoefdraad heeft echter nog niet plaatsgevonden, althans niet met de bond.

UNITEDNEWS