TRAININGSAUTORITEIT MOET ONDERWIJS BETER AFSTEMMEN OP ARBEIDSMARKT

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Met het instellen van een ‘Suriname National Training’s Autoriteit (SNTA), moet het onderwijs een totaal andere richting opgaan. Het hoofddoel van deze instantie is om het beroepsonderwijs en trainingen te verbeteren dat zij beter kunnen aansluiten op de behoefte van de arbeidsmarkt. Suriname heeft zich als lid van de Caricom en de Caribbean association and National Training agency (Canta) gecommitteerd om dergelijk instituut in het leven te roepen. Dit nationaal instituut zal belast worden met het ontwikkelen en het certificeren van onderwijssystemen en trainingen volgens de Canta-structuur, met het doel de aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt te garanderen.

Het instituut zal onder andere er op toezien dat de opleidingsinstituten en aangeboden trainingen die te maken hebben met beroepsonderwijs voldoen aan bepaalde kwalificatie en efficiëntie eisen. Opleidingsinstituten en trainingen kunnen na aanvraag in aanmerking komen voor een keurmerk die drie jaar geldig zal zijn. Natuurlijke personen kunnen in aanmerking komen voor  een certificaat. De verstrekte keurmerken en certificaten zullen in een openbaar register worden bijgehouden. Er is met verschillende instanties en onderwijsinstelling gesproken, die ook hun feedback hebben gegeven, voordat deze wet door het parlement in behandeling is genomen. Intussen zijn aan ruim 500 overheidsfunctionarissen trainingen verzorgd, die ingezet gaan worden bij de uitvoering van de nieuwe wet. De SNTA zal onder toezicht staan van een bestuur, terwijl een directie zal worden belast met de dagelijkse taken.

Minister Lilian Ferrier van het ministerie van Onderwijs Wetenschappen en Cultuur zegt dat de regering bezig is de onderwijswetgeving voor alle vijf niveaus (basis, – secundair, – Tertiair, -universitair en beroeps onderwijs aan te passen.

In de maand februari zal er een vijfdaagse conferentie worden gehouden waarbij alle wetsontwerpen die de regering nu in voorbereiding heeft besproken worden met alle relevante stakeholders. “Na veertig jaar lapwerk kunnen wij niet blijven lappen en moeten we grote inhaalslagen maken met betrekking tot de ontwikkelingen op het gebeid van onderwijs, zoals regionaal als internationaal. We zullen met een totaal andere aanpak moeten komen”, zegt de minister. Bij het beantwoorden van vragen in het parlement en het verdedigen van de wet, gisteren tijdens een openbare commissie vergadering, zei Ferrier dat er totaal andere structuren en momenten komen van toetsing en begeleiding. Dit geldt ook voor een andere benadering van de verschillende onderwijsrichtingen. In de nieuwe benadering zal het technisch en beroepsonderwijs een voorname plaats innemen.

Ferrier zegt dat de ontwikkeling van technologie in het onderwijs prominent op de voorgrond staat. Volgens haar mag Suriname niet te ver achter lopen wanneer in Europa al vanaf de kleuterschool technische coaches worden ingezet. Technologie moet volgens haar aan kinderen worden aangeboden op het moment waarop zij er verbaasd over zijn. De bewindsvrouwen zegt dat niet onderschat moet worden dat het grote aantal drop-outs en zittenblijvers, het onderwijs totaal niet interessant vinden. Smart-Phone, IPod en andere technologische snufjes moeten dan ook onderdeel van het onderwijs gaan worden. Op sommige scholen is hiermee al een begin gemaakt. Ferrier zegt dat het verbazend is te merken hoe enthousiast het onderwijs voor de leerlingen is geworden, maar tegelijkertijd het voor de leerkracht gemakkelijker is om hen te begeleiden.

UNITEDNEWS

Comments