HISTORIE UNITED BRANDS

United Brands is een aaneensluiting van diverse platformen welke zijn voortgekomen vanuit een reclame-ontwerpbureau dat in het jaar 2000 van start ging met het maken van huisstijlen en reclamecampagnes voor bedrijven. In deze periode was de oprichter van dit reclame-ontwerpbureau, dhr. Edward Lee, was vanuit zijn ideële achtergrond vooral actief op maatschappelijk niveau. In 2003 kwam vanuit deze gedachtegang een commercieel ideëel magazine voort, dat Suriname vooral naar voren bracht/belichtte vanuit haar ‘strenghts’, haar sterke kanten. De motivatie hierachter lag in het feit dat met dit nieuwe a-politieke platform een veel grotere doelgroep bereikt kon worden dan met de toen reeds bestaande platformen.

Dit magazine is, mede door de vele concurrenten, een groot succes geworden en groeide uit tot het grootste en meest gelezen glossy-magazine in Suriname, de ‘United Magazine’, welke tevens in Nederland te verkrijgen is in bijkans 400 kiosken. Uit dit platform ontstond in 2006 een competitief TV-programma genaamd ‘United Business Idols’ waarin jonge Surinamers en remigranten leerden hoe ze een bedrijf konden opzetten aan de hand van hun eigen business initiatief/insteek/plan. Gezien onze relatief kleine organisatie was dit zeker een break-through, nu de lading van dit initiatief dusdanig werd gedragen door de totale samenleving, dat het TV-programma uigroeide naar 3 seizoenen gespreid over 6 jaar.

Door het aantreden van de nieuwe regering in 2010 werd 50% procent van onze financiering stopgezet vanuit IntEnt Nederland. Wij waren dan ook genoodzaakt onze koers te wijzigen en met een nieuw initiatief naar voren te komen, waarbij we op eigen kracht door zouden kunnen gaan. Het toeval wilt dat een der groepsprojecten vanuit United Business Idols heeft geleid tot de geboorte van de eerste Business-to-Business beurs in Suriname, namelijk de ‘United Business Fair’, welke voor het eerste maal werd georganiseerd op het complex van het hotel Torarica en vervolgens in de hal van de Kamer van Koophandel en Fabrieken.

Na evaluatie kwamen wij met het plan om de media beter aansturen rond het United Magazine en de United Business Fair (Beurs). In 2015 slaan wij dan ook onze vleugels uit naar het eerste online platform dat zich voornamelijk Business-to-Business oriënteert, onze site: ‘United News’!
In Suriname is er een sterke behoefte aan een businessplatform waar alle relevante updates betreffende verschillende sectoren kan worden nagelezen.

Met deze 3 sterke platformen -United Magazine/ United Business  Fair/ UnitedNews.sr- zijn wij voor het MKB in Suriname en internationaal (de regio) de ideale partner als het gaat om B2B, nationaal, regionaal alsook internationaal.

MISSIE UNITED BRANDS

Als onafhankelijk en internationaal glossy magazine, business beurs en online nieuws website op het gebied van B2B, staan wij voor een duurzame samenwerking en etaleren wij een wereld van mogelijkheden buiten de traditionele paradigma’s. We weten dat er voor elk probleem een oplossing bestaat. Op onze platformen presenteren wij de ideeën die de weg wijzen naar baanbrekende vernieuwing en de pioniers die dat belichamen. Wij leggen de connectie tussen u persoonlijk en deze kansdenkers en -doeners op ons online-platform en evenementen. Wij convergeren alles waarmee deze ondernemers, doeners zich constructief bezighouden ten voordele van land en de regio.

Contact

Adress
A: Winchesterstraat # 4
Zorg&Hoop
Paramaribo / Suriname
T: 400336|M: 8503221
E: edward@unitedmagazine.sr