WET KAN MISBRUIKT WORDEN OM SRD 670 MILJOEN OP TE NEMEN BIJ CENTRALE BANK

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

FOTO ANTONY CARAM

Volgens artikel 21 van de Bankwet mag de regering tijdelijk tot 10% op de lopende ontvangsten opnemen bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Tegen het licht van de begroting van 2018 zou dit maximaal SRD 670 miljoen bedragen.

Volgens monetaire deskundige Anthony Caram gaat de Bankwet er vanuit dat er ter zake deskundigen bij de CBvS met elkaar overleggen over het wel dan niet verstrekken van deze voorschotten aan de regering met in acht neming van de gevolgen van geldschepping en afname van de reserves bij de moederbank. De invloed van de minister van Financiën bij het nemen van dat besluit wordt niet meegenomen. Het is des governor van de CBvS om in overleg met zijn deskundigen binnen het instituut om te overwegen wat wel of niet verantwoord is. Het moment er druk vanuit de regering komt verliest de CBvS volgens Caram de wettelijke onafhankelijkheid. De bedoeling van artikel 21 kan omzeild worden door politieke invulling te geven aan de ‘wijze mannen’ die bij de CBvS moeten bepalen over het geven van voorschotten aan de regering.

In een verklaring laat de regering weten dat de CBvS conform de Bankwet haar taken in Bankwet zal kwijten. Volgens professor Caram, die zelf ook adviseur bij de CBvS is geweest, stelt dit hem juist ongerust, omdat de Bankwet open is voor verschillende interpretatie.

De regering kan een beroep doen op artikel 21 en het begrip ‘tijdelijk’ anders interpreteren. “De minister zal zeggen: Ik heb tijdelijke behoefte. Een wijze Centrale bankier zegt: Minister, u hebt sinds jaar een dag enorme financieringstekorten. De behoefte die u heeft is geen tijdelijke behoefte, maar een permanente behoefte”, zegt Caram over de interpretatie van de Bankwet. “En in de Bankwet staat expliciet dat de Centrale Bank nimmer en principieel niet op langer termijn geld aan de overheid mag verstrekken. Dus het is een behoorlijk probleem als de regering vandaag aan de dag zegt: wij gaan dus handelen overeenkomstig de Bankwet. Dan heb ik daar problemen mee en zie ik daar duidelijke risico’s”, aldus Caram.

UNITEDNEWS

 

Comments