WET TRANSPLANTATIE MENSELIJKE ORGANEN IN VOORBEREIDING

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

De tijd is rijp om in Suriname te denken aan de transplantatie van menselijke organen en ook daadwerkelijk daartoe over te gaan. De medische kosten voor mensen met aandoeningen aan de organen is erg hoog en kunnen drastisch dalen met een vervangingsingreep.

Vooral bij patiënten met nieraandoeningen vliegen de kosten voor dialysebehandelingen de pan uit zonder dat er sprake is van herstel.

Vandaar dat het Ministerie van Volksgezondheid een speciale commissie in het leven heeft geroepen die de nodige wetgeving moet voorbereiden. De commissie wordt voorgezeten door Prya Gopalrai. Zij zegt dat in eerste instantie gedacht wordt aan niertransplantaties, maar de wet zal dusdanig geformuleerd moeten zijn dat het ook aan de transplantatie van andere organen een juridische basis geeft.

Het werk van de commissie is reeds aangevangen waarbij de pre-screening van patiënten en donoren wordt meegenomen. Er worden bepaalde criteria gehanteerd waaraan beide partijen zullen moeten voldoen alvorens een transplantatie van een orgaan van de ene persoon naar de andere zou kunnen plaatsvinden.

“Als we kijken naar het medisch gedeelte zou iemand die bijvoorbeeld nevenaandoeningen heeft, dus die cardiaal belast is, niet kunnen transplanteren, omdat de persoon niet voldoet aan bepaalde eisen”, zegt Gopalrai.

Zij verwijst naar patiënten die bijvoorbeeld een niertransplantatie zouden willen ondergaan, maar tegelijkertijd ook hartproblemen heeft. “Je zou niet een transplantatie willen doen bij iemand waarvan je weet dat er nog meer complicaties kunnen ontstaan.”

UNITEDNEWS