E-BIKES: KEURING EN VERZEKERING VERPLICHT

Foto: Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie.

De chaos rond het explosief toegenomen aantal elektrische brommers in het verkeer lijkt binnenkort tot het verleden te gaan.

Aanhoudende klachten over deze moderne tweewielers hebben de autoriteiten aangezet om sneller tot actie over te gaan om wet- en regelgeving te wijzigen. Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie licht een reeks aanpassingen toe.

“Er zijn al wijzigingsvoorstellen voor de Rijwet, de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen en het Rijbesluit voorbereid. Deze voorstellen zijn ter consultatie naar de belanghebbenden gestuurd”, aldus minister Amoksi.

De voorgestelde wijzigingen bepalen onder andere dat elektrische fietsen en bromfietsen moeten voldoen aan de eisen die aan reguliere fietsen of bromfietsen worden gesteld. Dit omvat technische vereisten met betrekking tot de inrichting van de voertuigen.

Daarnaast moeten ze ook voldoen aan vereisten zoals de WAM-verzekering, registratie en keuring. Deze stappen zijn volgens de bewindsman cruciaal om de veiligheid en regelgeving met betrekking tot elektrische voertuigen te waarborgen. Met de groeiende populariteit van e-bikes en andere elektrische vervoersmiddelen, ontkomt Suriname niet aan de verplichting om een wettelijk kader hiervoor te ontwikkelen.

Vanwege gebrek aan regels vallen e-bikes nu onder geen enkele categorie van de bij wet opgenomen verkeersdeelnemers. Het is meer regel dan uitzondering dat de berijders zeer jeugdig zijn en geen notie hebben van de verkeersregels, die ze dan ook negeren. Omdat er geen wetgeving is met betrekking tot verplichte verzekering van e-bikes, kan door hen veroorzaakte schade niet worden teruggevorderd.

UNITEDNEWS

Facebook Comments Box