EEN EFFECTENBEURS IN SURINAME ALS INSTRUMENT VOOR FINANCIEEL ECONOMISCHE ONTWIKKELING.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

In Suriname is sinds jaar en dag financieren synoniem met lenen. In de Verenigde Staten en in vele financiële hubs in Azië echter komt het merendeel van financiering uit financiële instrumenten die op een effectenbeurs worden aangewend.

OuroX, een Amerikaans Financial Technology (FinTech) bedrijf, in handen van een groep jonge ondernemers van Surinaamse origine, is momenteel bezig in verschillende landen in de regio met het upgraden van de lokale effectenbeurzen. Dit tot een niveau waarmee aansluiting kan worden verkregen op de grote kapitaalmarkten in de wereld. Maar wat zijn de concrete mogelijkheden die een moderne effectenbeurs biedt voor financiële ontwikkeling?

Een digitale effectenbeurs is van levensbelang voor een moderne economie.

Op een effectenbeurs komen namelijk vraag en aanbod van kapitaal bij elkaar. Daardoor ontstaat een beurs (markt) voor effecten (kapitaalproducten) zoals aandelen of obligaties.
Bedrijven die kapitaal willen aantrekken voor investeringen, kunnen aandelen of obligaties uitgeven. Beleggers stellen dan het geld, dat zij op korte termijn niet nodig hebben en waarvan zij de consumptie dus uitstellen, in dienst van deze bedrijven. Dit stimuleert de economische groei. In ruil krijgen de beleggers jaarlijks een deel van de winst (of een afgesproken bedrag uit het bedrijfsresultaat) van het bedrijf uitgekeerd. Middels een goed werkende effectenbeurs zijn bedrijven dus niet langer alleen aangewezen op alleen leningen om op te starten, te upgraden, of uit te breiden.

Andersom kan ook een lokale investeerder uit een kleiner land in deze regio direct toegang krijgen tot de aandelen en andere kapitaalproducten van grote bedrijven zoals Apple, Microsoft en Facebook.

Beleggingsfondsen, waaronder pensioenfondsen, krijgen via een effectenbeurs direct en gemakkelijk toegang tot een veelheid aan nationale en internationale kapitaal producten om maximaal rendement te generen uit de bij haar in beheer gelegde fondsen.

Handel in Staatsobligaties ook via de effectenbeurs.

Ook overheden kunnen kapitaal aantrekken via de effectenbeurs. In ontwikkelde economieën, geven de overheden regelmatig voor miljarden in Dollars of Euro’s aan staatsleningen uit. Dat doen zij om de overheidsschuld te (her)financieren. Die staatsleningen zijn, net als aandelen en bedrijfsobligaties, via de beurs verhandelbaar en hebben een koersnotering. De beurs zorgt er dus ook voor dat de overheid aan kapitaal kan komen en dat beleggers leningen kunnen kopen waardoor zij (rente-)inkomsten krijgen. Ook een goed functionerende obligatiemarkt is dus zeer belangrijk voor de economie.

Handel op de beurs in 3 soorten effecten.
Er zijn in hoofdlijnen drie soorten effecten of kapitaalproducten:
1. Aandelen- het verhandelbare recht op deelneming in het kapitaal en daarmee op meedelen in de winst van een onderneming.
2. Obligaties – verhandelbare schuldbewijzen, zoals staats- en bedrijfsleningen.
3. Afgeleide producten zoals Opties – zijn effecten waarvan de waarde afhangt van een ander effect (‘onderliggende waarde’) zoals een aandeel, index, obligatie of grondstoffen zoals goud en olie.

Ten slotte maakt een effectenbeurs het ook mogelijk om via ‘’Hedging’’ (van het Engelse woord ‘’to hedge’’),  de afhankelijkheid van prijsfluctuaties op de primaire exportproducten (olie en goud) drastisch in te perken.

Op 20 maart 2019 organiseert OuroX een presentatie ‘’The Future of Finance’’ waar het bovenstaande en de directe toepassing hiervan op de Surinaamse economie wordt besproken. Wij heten u van harte welkom om onder het genot van een hapje en drankje de financiële toekomst van Suriname te bespreken.
Locatie: Royal Ballroom Torarica. Tijd: 19:00-21:00.

Advertorial|www.startengine.com/OuroX.

Voor vragen, neem contact op via info@OuroX.io .