ENERGIESECTOR 2030 PROGNOSE TIJDENS DE UNITED BUSINESS FAIR 2023

Foto: Eas Directeur en Sec directeur en bestuur

Op 3,4 en 5 november a.s. organiseert de United Business Fair een internationale beurs en workshop  met verschillende subsectoren in Suriname, te weten Toerisme, Finance, Ict en met name Energie.

De Suriname Energy Chamber (SEC)  in samenwerking met de Energie Autoriteiten Suriname (EAS) zijn verantwoordelijk voor het energie gedeelte van deze beurs. Het doel van deze beurs is er om ervoor te zorgen dat het verwachte publiek van ruim 10.000 mensen uit het bedrijfsleven een goed beeld krijgt van het energieproducten nationaal en internationaal. Van zonne-energie, bio-energie tot Oil & Gas.  Bedrijven in de energiesector krijgen ook de gelegenheid om onderling zaken te doen.

De energie sector in Suriname alsook wereldwijd wordt opgedeeld in 3 belangrijke subsectoren namelijk :

  1. Elektriciteit, waaronder ook zonne-energie, onze afobaka dam en alles wat te maken heeft met elektriciteit, dus ook de installatiebedrijven etc.
  2. Oil & Gas. Omdat deze energiebron het meest gebruikt wordt wereldwijd en heel veel economieën afhankelijk zijn van deze energiebron voor elektriciteitsopwekking wordt deze sector gezien als een belangrijke poot in het energiespectrum.
  3. Transport. Meer dan 95% van de transportsector wereldwijd gebruikt fossiele brandstof. Tegenwoordig zijn er ook elektrische auto’s verkrijgbaar .

Energie Seminar

Een belangrijk onderdeel van deze beurs is de energie seminar. Tijdens deze workshop zullen verschillende stakeholders in de energiesector zowel van de private als ook van de publieke sector (overheid) resultaatgericht met elkaar samenwerken .  Resultaten van het gehouden Suriname Renewable Energy Forum ( SREF) in  november 2022 zullen besproken worden en beleidsaspecten  zullen in samenspraak worden aangescherpt.

Elektrische  autos , green certification and green finance.

Tijdens de beurs zullen bezoekers ook informatie krijgen over de ontwikkeling van elektrische auto’s in Suriname. Wereldwijd neemt het gebruik van elektrische auto’s (EV) toe. EV is nog in de kinderschoenen in Suriname en het beleid hiervan is reeds in de maak. Bedrijven zullen aangemoedigd worden hun plannen en producten ook tentoon te stellen.  Het groen certificeringsproces en groenfinanciering faciliteiten komen ook aan de orde in het kader van de verdere vergroening van onze economie en het energietransitiebeleid.

Inschrijvingen voor het Energie gedeelte: Orlando Olmberg | Mobile nr: (+597)7220390 | Office nr: 425325 | Email adres: surinameenergychamber@gmail.com

UBF2023

Facebook Comments Box