GEEN INTERESSE VOOR ONTWIKKELING GASVELDEN IN SURINAME

Foto: Een pijpenlegger of pijplegschip is een vaartuig dat wordt gebruikt om onderzeese pijpleidingen aan te leggen.

Het aanleggen van een pijpleiding van de olie- en gasvelden voor de kust is momenteel economisch niet haalbaar voor TotalEnergies en APA Corps. Dit zal dan ook geen onderdeel zijn van de offshore operaties die in 2028 van de grond moeten komen.

De gasvelden liggen ruim 150 kilometer voor de kust van Suriname, en de hoeveelheid gas is niet van dusdanige omvang om de miljardeninvestering te rechtvaardigen. Dit nieuws komt als een teleurstelling voor degenen die gehoopt hadden op een snelle ontwikkeling van het gaspotentieel voor de kust van Suriname.

Toch benadrukt Patrick Pouyanné, de Chief Executive Officer van TotalEnergies, dat dit niet betekent dat Suriname geen potentieel heeft als het gaat om gasontwikkeling. Hij herinnerde eraan dat de eerste ontdekkingen in Suriname, Maka en Kwaskwasi, eigenlijk gasvelden waren.

Dit opent de deur voor verdere exploratie en ontwikkeling, maar het brengt ook concurrentie met zich mee, vooral met andere internationale spelers, zoals de Amerikaanse energiesector. Het zal moeilijk zijn om de kostprijs van deze landen te evenaren, laat staan te verslaan.

Staatsolie-directeur Annand Jagesar zegt dat er contractuele verplichtingen zijn met Total met betrekking tot gas. Het is volgens hem niet zo eenvoudig als simpelweg het gas van de contractpartij nemen, zoals wordt gesuggereerd. Er zijn formele afspraken die nageleefd moeten worden. Dit benadrukt de complexiteit van de situatie en de noodzaak om wettelijke en contractuele verplichtingen te respecteren bij de ontwikkeling van deze bronnen.

Jagesar deelde wel zijn zorgen over de gasontwikkeling in Suriname. Hij merkte op dat er momenteel weinig gas wordt geproduceerd, maar dat er wel interesse is om dit potentieel te benutten, vooral met het oog op samenwerking met buurland Guyana. Echter, de complexiteit van verschillende wetten en belangen maakt de ontwikkeling van deze gasvelden een uitdaging.

Desondanks benadrukt Jagesar dat Staatsolie geïnteresseerd is in het verkennen van de mogelijkheden voor gasontwikkeling in samenwerking met TotalEnergies. Pouyanné bevestigde dat er technische teams zullen worden samengebracht om concepten voor de toekomstige ontwikkeling te bespreken. Niettemin bleef de CEO van TotalEnergies erbij dat oliewinning voorlopig de topprioriteit blijft voor Suriname.

UNITEDNEWS

 

Facebook Comments Box