GUYANA ZOEKT BEDRIJF VOOR AUDIT EN VALIDATIE WINSTOLIEAANDEEL 2021-2023

Foto bron: Legalz.nl

Het Guyanese ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen heeft een oproep gedaan aan adviseurs om voorstellen in te dienen voor de audit van de terugvorderbare contractkosten en de validatie van het winstaandeel van de olie met betrekking tot de Stabroek Block-operaties voor de periode 2021-2023.

De voorkeur gaat uit naar lokale bedrijven die betrokken zijn bij joint ventures, partnerschappen of consortia met wereldwijd erkende accountants- en auditkantoren. Dit verzoek tot het indienen van voorstellen (RFP) volgt op eerdere audits die zijn uitgevoerd voor kostendekking en validaties van het olieaandeel van de overheid voor perioden die dateren van 2020 tot 1999, toen de eerste petroleumovereenkomst werd ondertekend met ExxonMobil voor het Stabroek-blok.

De fiscale voorwaarden van de Stabroek Block-aardolieovereenkomst stellen de bedrijven ExxonMobil, Hess en CNOOC in staat hun kosten terug te verdienen door tot 75% van de jaarlijks geproduceerde ruwe olie af te nemen, terwijl de rest 50-50 wordt verdeeld tussen de overheid en de bedrijven.

De winst uit olie als aandeel van de geproduceerde ruwe olie zal daarom waarschijnlijk toenemen als de kosten substantieel worden terugverdiend. De auditprocessen zijn essentieel voor de overheid om een alomvattend begrip en implementatie van de fiscale voorwaarden van de petroleumovereenkomst te garanderen.

Volgens de RFP moeten aanvragers beschikken over:

 • Een uitgebreide achtergrond in contractnalevingsbeoordelingen, joint venture-audits en audits van aardoliekosten in het kader van productiedelingscontracten en andere aardoliegerelateerde overeenkomsten.
 • Inzicht in de fiscale gevolgen van dergelijke audits.

De opdracht omvat:

 • Een pre-auditanalyse.
 • Het ontwikkelen van een effectief auditplan met een passende methodologie.
 • Het uitvoeren van de audit in overeenstemming met:
  • De bepalingen van de petroleumovereenkomst.
  • Toepasselijke lokale wetten, voorschriften, procedures en internationale goede praktijken en standaarden.
 • Het uitvoeren van verificaties van:
  • De waardering van ruwe olie op grond van de petroleumovereenkomst voor de auditperiode.
  • De royalty’s die aan de overheid zijn overgemaakt in overeenstemming met de petroleumovereenkomst.
 • Het valideren van de nauwkeurigheid van het totale overheidsaandeel in aardolie voor de onderzochte periode.
 • Het beoordelen van de impact van de audit op de toekomstige winstolie-inkomsten.

De Guyana Revenue Authority (GRA) is de aangewezen vertegenwoordiger van de klant in het kader van dit project.

Consultants die dit project willen uitvoeren, moeten:

 • De afgelopen zeven jaar minimaal drie soortgelijke opdrachten hebben voltooid.
 • Een team voorstellen met:
  • Diepgaande internationale ervaring.
  • Lokale en regionale kennis.
  • Toegang tot benchmarking voor vergelijkbare diepwateromgevingen.
  • Professionals, waaronder specialisten op het gebied van:
   • Verrekenprijzen.
   • Financiële analisten.
   • Belastingadvocaten.
   • Kostenaccountants.
   • Deskundigen op het gebied van de waardering van ruwe olie.
   • Registeraccountants.
   • Gecertificeerde openbare accountants.
   • Gecertificeerde fraude-examinatoren.
   • Inkoop- en contractdeskundigen.
   • Een partner die gespecialiseerd is in risicobeheer op het gebied van natuurlijke hulpbronnen.
   • Een partner met expertise in audits van kostendekking in olie en gas.

UNITEDNEWS

 

Facebook Comments Box