KKF VIERT 109 JARIG BESTAAN

Economische bedrijvigheid heeft met risico’s doorzetting en ondernemerszin zichzelf en Suriname in leven gehouden.

Vertegenwoordigers tot de derde generatie van de in Suriname opgerichte bedrijven en handelsondernemingen zijn dinsdagavond in de grote beurshal van de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) bijeengekomen, om het 109-jarig bestaan van deze bedrijven cq. organisatie te herdenken. De bedrijven kregen elk een oorkonde, als blijk van waardering en erkenning uitgereikt.

Volgens KKF-voorzitter Aniel Padarath heeft de kamer een lange en rijke geschiedenis ondergaan om nu een van de meest geordende bedrijven instanties te zijn in vooral de Caribische regio. De kamer heeft een behoorlijk netwerk en samenwerkingsrelatie opgebouwd tot ver over de grenzen van Suriname. Voormalig voorzitter en huidig adviseur Robert Ameerali zei bij de uitreiking van de oorkondes aan de vertegenwoordigers van de bedrijven dat zij Suriname en zichzelf in leven hebben gehouden. Hoewel het er niet op lijkt, weet Ameerali dat de bijna 30.000 bedrijven die bij de kamer zijn ingeschreven momenteel garant staan voor meer dan 150.000 arbeidsplaatsen in Suriname.

Bij de uitreiking hebben vooral stunfutoe bedrijven van het eerste uur een review gegeven van hoe hun bedrijf is begonnen, hoe het de jaren daarna heft overleefd en met de verschillende economische momenten in het land heeft weten om te springen.

Van veel bedrijven waren tweede en derde generatie vertegenwoordigers aanwezig, maar waren er ook oprichters van het eerste uur. De geste van de Kamer werd door de aanwezigen erg gewaardeerd. Ameerali zegt dat de kamer dankbaar is dat veel van de bedrijven nu nog herkenbaar en actief zijn in de Surinaamse economie.

“Vooral de mensen die in een familie business zitten weten dat het niet gemakkelijk is en dat het een kwestie is van vallen en opstaan”, zegt Ameerali.

Uit de statistieken van de kamer blijkt dat veel bedrijven die als een eenmanszaak zijn begonnen nu de status hebben van een naamloze vennootschap, wat dan weer de groei van de economische bedrijvigheid weerspiegelt.

De Kamer van koophandel en fabrieken is op 1 mei 1910 opgericht in het gebouw van De Surinaamse Bank N.V. te Paramaribo. De Kamer was toen niet op wettelijke basis gestoeld en kon meer worden gezien als een belangenvereniging van enkele grote particuliere bedrijven. De leden werden niet gekozen maar werden benoemd voor een jaar. Bij de oprichting waren er slechts negen leden. In 1938 werd het aantal leden uitgebreid naar elf. Een belangrijk gegeven voor de kamer is dat het handelsregister in werking trad volgens de regeling van de handelsregisterverordening van 1936. Deze verordening schrijft voor dat iedere onderneming of handelszaak in het handelsregister moet worden ingeschreven. In januari 2002 begon de kamer met een informatieblad voor ondernemers.  Dit blad moet ervoor zorgen dat het ondernemerschap wordt gepromote en voorlichting wordt gegeven over het bedrijfsleven.

UNITEDNEWS

Facebook Comments Box