KLEINSCHALIGE GOUDINDUSTRIE BLIJFT WATERHOOFD, DOOR POLITIEKE ONWIL VAN ALLE REGERINGEN!

Misschien zou het niet de taak van de politiek moeten zijn om de kleinschalige goudindustrie, die met onnoemelijk veel problemen zit, te willen ordenen. Opeenvolgende regeringen hebben hierin gefaald, puur omdat de politieke wil ontbreekt om de ordening op een correcte transparante en corruptievrije manier aan te pakken.

Het kan ook niet anders; de belangen zijn groot tot in de politiek, waardoor de sector een waterhoofd blijft, met enorme fysieke, milieu financiële maatschappelijke en financiële consequenties. Het voornemen van de huidige regering om de mijnbouwsector en met name de kleinschalige goudindustrie te ordenen, komt goed over. Zo wil zij de tarieven voor concessierechten in de mijnbouwsector drastisch verhogen en de kleinschalige goudsector aan banden leggen. Echter zal het slagen van dit voornemen geheel en al afhankelijk zijn van de politieke wil bij de partijen die deel uitmaken van de coalitie.

“Dit is niets nieuws; niet het voornemen, niet de genoemde bedragen, niet de aangekondigde werkwijze en ook de commissie die genoemd is en  belast zal worden met de ordening. Dit alles was er al bij Wijdenbosch, bij Venetiaan en bij Bouterse.

Het is geen van deze regeringen gelukt daadwerkelijk ordening te brengen in de sector”, zegt BEP-fractieleider Ronni Asabina. Volgens hem zal dit plan niet binnen de regering alleen besproken moeten worden. “Ik hoop dat deze zaak voldoende behandeld wordt in het parlement”, zegt de politicus. In een staatsbesluit, waarnaar wordt verwezen, heeft de raad van ministers onder andere goedgekeurd dat de concessierechten in de mijnbouw drastisch worden verhoogd van SRD 675 naar SRD 5000. Er komt een overgangsperiode waarin de illegaliteit van de kleinschalige goudsector moet worden opgeheven. Een overheidsuni met als naam ‘Unit Ordening Kleinschalige Goudsector’ (UOKGS) zal een registratie houden van alle personen die werkzaam zijn in de sector als ook van alle materieel dat gebruikt wordt. In de overgangsperiode zal een pas aangevraagd moeten worden voor niet concessiehouders. Deze pas zal Usd 75 kosten en voor buitenlanders USD 125. Materieel moet worden geregistreerd tegen een bedrag van USD 1000, ook moeten illegale buitenlanders een geldige verblijfsvergunning kunnen overleggen om de pas te kunnen aanvragen. Daarnaast gaan tevens de belastingtarieven voor de concessies per hectare omhoog.

Asabina die goed bekend is met de sector en de eerdere pogingen, om die te ordenen zegt: “Het is een waterhoofd waar 70 – tot 80 procent van de mensen illegaal zijn. De tarieven verhogen is een, maar dat kan je alleen doen bij degenen die exploratie en exploitatierecht hebben gekregen van de overheid. Maar het overgrote deel van de concessiehouders werkt niet op zijn eigen concessie en heeft zelf geen machines. Het zijn de illegalen en anderen personen. Gaat de regering dan de concessierechten intrekken? Ik denk dat een model gevonden moet worden, waarbij deze kleine goudzoekers zich kunnen registreren bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken als zijnde kleine zelfstandige ondernemers en niet slechts omdat zij geld moeten afdragen aan de staatskas.

Een ander hoofdpijn is dat het gebruik van kwik een normale zaak is, terwijl het bij wet verboden is. Dat brengt dan weer het probleem van het milieu en de volksgezondheid met zich mee. De vraag is wie dit in de gaten gaat houden en controleren. Het is nog de vraag volgens welk model de gelden moeten vloeien naar de staatskas en als de genoemde commissie betrouwbaar genoeg is om dit werk te doen”, zegt Asabina. Volgens hem is in de periode dat de voormalig manager van het ordeningsteam, Gerold Dompig, bezig was met de ordening heel veel mis gegaan en is met deze zelfde plannen de goudzoekers heel veel beloofd, maar is men in werkelijkheid voor de gek gehouden.  “Deze zelfde registratie is gebruikt, maar vervolgens kregen de goudzoekers torenhoge aanslagen van de overheid. Verhoogde tarieven en toezien op het betalen daarvan zal wel moeten, maar de regering zal andere instrumenten en een transparant beleid moeten inzetten om dit gedaan te krijgen”, zegt de BEP-voorman. Volgens hem zijn en spelen er heel veel grote belangen, en is er sprake van belangen verstrengeling, die tegen elkaar opbotsen.

Weer een andere niet belicht probleem in de sector zijn de vele toeleveringsbedrijven. “Dus wanneer dit plan tot uitvoering komt zal de politiek moeten willen praten met alle groepen, en niet plotseling komen met een reden dat haar verdiencapaciteit verhoogd moet worden”.  In het staatsbesluit van de ministerraad staat overigens wel opgenomen dat het voornemen ook als doel heeft de goudwinning duurzaam te maken, het milieu te beschermen en het gezag van de overheid te herstellen in de goudvelden.

Volgens Angelic Del Castillio van de buitenparlementaire oppositionele partij DA-91, die dit voornemen van de regering toejuicht, is het belangrijk dat ook gekeken wordt naar de grootschalige goudsector: “Die moeten ook meer gaan bijdragen aan de staatskas. Zij moeten ook gaan bijdragen aan milieuheffing. Wanneer zoals nu de internationale marktprijs omhoog gaat, moet de staat daar ook voordeel van kunnen hebben. Deze bedrijven hebben ook al geen bijdrage aan de goverment-take”. Del Castillio is ook van mening dat met de ordening de naleving van regelgeving en corruptiebestrijding goed ter hand wordt genomen. In dit plan moeten de anticorruptie – en milieuwetten van het land worden meegenomen. Goud is een van onze belangrijke hulpbronnen en daar moet verantwoord mee worden omgesprongen.

“Een loffelijk streven”, zegt vakbondsleider Armand Zunder, “maar ik hoop niet dat de regering zich rijk gaat wanen en het accent alleen zal gaan liggen op het verhogen van haar verdiencapaciteit. Dit willen we allemaal zien gebeuren maar het vraagt om een integrale aanpak met vooral een behoorlijke transparantie van de regering en de toepassing van wet en regelgeving zoals de Anti-corruptiewet en de wet Openbaarheid van bestuur”. Volgens hem zal  tariefsaanpassing en ordening de regering in staat stellen haar ontwikkelingsdoelen te financieren. Ook hij ziet graag dat er meer transparantie komt hierover vanuit de regering.

“Goud corrumpeert en de kans is groot dat mensen die belangen hebben er alles aan gaan doen hun verplichtingen niet na te komen. We moeten er rekening mee houden dat de meeste mensen in die sector geen belastingbetalers zijn.

Er zal denk ik een leger van deskundigen, met daarin veldwerkers, de sterke arm van de wet en vooral wetgeving aan te pas moeten komen”, zegt Zunder.

UNITEDNEWS

 

 

 

Facebook Comments Box